Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Архітектура будівель та споруд


Заславець Тетяна Миколаївна Типологічні засади архітектурно-планувальної структури соціального та комерційного житла: дис канд архітектури: 180002 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури — К 2006. РГБ ОД,Анотація до роботи:

Заславець Т.М. Типологічні засади архітектурно-планувальної структури соціального та комерційного житла. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 - Архітектура будівель і споруд. - Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2006.

У дисертаційному дослідженні розкриваються актуальні питання створення соціального житлового фонду та розходження архітектурно-планувальної структури соціального та комерційного житла. На початку дослідження була висунута гіпотеза щодо соціальної диференціації населення та забезпечення його відповідним житлом. Під час дослідження гіпотеза була підтверджена та трансформувалась у принципи архітектурно-планувальних рішень соціального та комерційного житла. Соціальне житло рекомендується формувати згідно з визначеними принципами, головним з яких є принцип мінімізації. Для комерційного житла - принцип оптимізації. За результатами дослідження була розроблена номенклатура житлових будинків двох рівнів комфорту за типологічними ознаками, орієнтацією, поверховістю. Пропозиції щодо архітектурно-типологічних ознак соціального та комерційного житла за: місцем розташування, характером житлової забудови, характером розвитку по вертикалі, об'ємно-просторовою структурою, характером житлових чарунок. Розроблені пропозиції за формулою заселення квартир для соціального та комерційного житла, запропонована розрахункова площа на одну людину для соціального та комерційного житла. Результатом дослідження стали рекомендації архітектурно-планувальних рішень житлових чарунок соціального житла та комерційного житла оптимального і підвищеного рівня комфорту.

У роботі визначені теоретичні основи формування соціального та комерційного житла в Україні. Надано рекомендації для створення соціального житлового фонду та подальшого розвитку і вдосконалення архітектурно-планувальних рішень комерційного житла.

 1. Введено та обґрунтовано нормування диференційованих типів житла. Розділення житла на дві категорії визначило нові планувальні рішення будинків. Проведений аналіз теоретичних розробок та проектної практики в галузі архітектури житлових будинків дозволив встановити головні напрямки вдосконалення функціональних та архітектурно-типологічних рішень.

 2. Визначено вплив сучасних соціально-економічних умов на розвиток типології житлових будинків, досліджено містобудівні характеристики розміщення та планувальної організації соціального та комерційного житла. На основі аналізу теоретичних досягнень і закордонної практики формування соціального житлового фонду розроблена їхня попередня класифікація за типами будинків, виведені системоутворюючі ознаки для соціального та комерційного житла.

 3. Архітектурно-типологічні основи соціального житла ґрунтуються на базі нормативних положень ДБН В.2.2.-15-2005 „Житлові будинки. Основні положення”: розрахункова площа - 20 м2 на людину; уведені нормування нижніх меж загальної площі квартир, вищі ніж у існуючих будинках; встановлені верхні межі загальної площі квартир соціального призначення.

 4. В роботі пропонується номенклатура будинків соціального призначення: односекційні 6-9- поверхові; багатосекційні у 11-16 поверхів. Щодо житлової чарунки, то її якісний показник має бути вищим ніж житло перших масових серій. Залежно від кількості та складу житлових приміщень, змінюються ознаки кількісного та статево-вікового складу сім'ї, для якої призначена квартира. Формула заселення має бути м = н, м = н - 1.

 5. Соціальне житло рекомендується формувати згідно з визначеними загальноформуючими принципами, головним з яких є принцип мінімізації.

 1. В роботі пропонується номенклатура будинків для комерційного житла: у малоповерховому житлі - односімейні блоковані будинки обмеженої орієнтації 1-3- поверхові; терасні обмеженої орієнтації 3-5, 6-7 поверхів; секційні будинки меридіональної та широтної орієнтації 1-3, 3-5, 6-7, 11-25 поверхів; формула заселення комерційного житла має бути м = н, або м = н+1.

 2. На основі наукових висновків даної роботи, сформульовані архітектурно-типологічні принципи, головним з яких є принцип оптимізації, що забезпечує цілісність архітектурної системи комерційного житла.

 3. За результатами дослідження розроблена номенклатура житлових будинків двох рівнів комфорту.

 4. Визначені містобудівні принципи формування і розвитку соціального та комерційного житла дадуть можливість подальшого упорядкування житлової забудови сельбищної території міст, підвищення якості будівництва.

Впровадження результатів роботи дозволить одержати значний соціальний та економічний ефект за рахунок покращення якості рівня житлового забезпечення в умовах росту потреб населення, підвищення ефективності капітальних вкладень, спрямованих на реконструкцію та будівництво житла, його інженерно-технічне оснащення, підвищення рівня естетичної виразності будівель і створення цілісних елементів міського середовища.

Публікації автора:

 1. Рєпін Ю.Г., Заславець Т.М., "Архітектурно-планувальна організація соціального та висококомфортного житла (особливості та відміни) // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. - К.: КиївЗДНІЕП, 2003. - Спеціальний випуск - С.29-34.

  Заславець Т.М. Формування соціального житлового фонду України // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. - К.: КиївЗДНІЕП, 2003. - Спеціальний випуск - С.4-9.

  Tatyana Zaslavets. Prerequisіtes for the Fоrmation of the Concept for the Construction of Social Housing in Ukraine" (Architectural and Typologic Aspect // Proceedings of the Workshop on Social Housing. - Prague, 2003. Ministry for regional development of the Czech Republic in cooperation with European Liaison Committee for Social Housing (CECODHAS), p 123-124.

  Заславець Т.М. Ідеологія нормування житла (до введення у дію ДБН В.2.2. - 2004 "Державні будівельні норми України - Житлові будинки та "комплекси") // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. - К.: КиївЗДНІЕП, 2004. - Спеціальний випуск - С.4-9.

  Заславець Т.М. Ветхий фонд житла перших масових серій (реконструкція та модернізація) // Сучасні проблеми архітектури і містобудування. - К.: КНУБА, 2004. - №13. - С.159-164.

  Заславець Т.М. Сучасні тенденції житлового будівництва у містах України // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. - К.: КиївЗДНІЕП, 2004. - Спеціальний випуск - С. 16-20.

  Заславець Т.М. Передумови розвитку соціального житла. (соціально-типологічний аспект) // Сучасні проблеми архітектури і містобудування. - К.: КНУБА, 2005. - №14. - С.255-259.