Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Загальна психологія, психологія особистості, історія психології


Маричева Анастасія Вікторівна. Типологія психологічних механізмів самоконституювання суб'єкта : дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса). - О., 2005.Анотація до роботи:

Маричева А. В. Типологія психологічних механізмів самоконституювання суб’єкта. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01. – загальна психологія, історія психології. Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Одеса, 2005.

Дана робота представляє теоретичний і емпіричний аналіз ідей екзистенціальної і структурної форм психоаналізу і вітчизняної психології суб'єкта. Мета дослідження - створити типологію психологічних механізмів самоконституювання суб'єкта на базі суб'єктного, екзистенціального і структурного підходів і показати, як уявлення про неї можуть бути інтегровані в сучасне вітчизняне знання про особистість, на підставі цих уявлень здійснити практичне дослідження типології і структури суб’єктності особистості і динаміки процесу самоконституювання суб'єкта. В результаті дослідження встановлено, що створена типологія психологічних механізмів самоконституювання суб'єкта має експериментальне підтвердження. За допомогою розробленої методики можна діагностувати нормальне, порушене і компенсаторне функціонування психологічних механізмів самоконституювання суб'єкта, їх вікові і гендерні особливості.

Публікації автора:

  1. Маричева А.В. Экзистенциальная философия Ж.П.Сартра и идеи структурного психоанализа Ж.Лакана как теоретико-методологическое основание Дазейн-аналитической терапии. // Наука і освіта.- 2001.- №4. - С.45-47.

  2. Маричева А.В. Фантазм в Дазейн-анализе // Наука і освіта.- 2002.- №2. - С.40-44.

  3. Маричева А.В. Конституююча і захисна функції любові в процесі формування суб'єктності особистості. // Наука і освіта.- 2004.- №8-9. - С.113-116.

  4. Маричева А.В., Духніч О.Є. Порівняльний аналіз змістового простору понять ідентичності в соціальній психології і суб’єктності в глибинній психології . // Соціальна психологія”.- 2005.-№2.- С.72-82

  5. Маричева А.В. Конституирование субъекта в дазейн-анализе (психотерапевтические аспекты). – Київ: «Ваклер», «Альтерпресс», 2002.- С.171-179.

Анотації