Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Лубенець Андрій Володимирович. Творення українського військового флоту в добу Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : Дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Військовий гуманітарний ін-т Національної академії оборони України. — К., 2002. — 208арк. — Бібліогр.: арк. 176-196.Анотація до роботи:

Лубенець А.В. Творення українського військового флоту в добу Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. Національна академія оборони України, Київ, 2002.

У дисертації вперше в українській історіографії здійснено систематизоване дослідження комплексу проблем, пов’язаних з українським військово-морським будівництвом у добу Центральної Ради.

Залучення значного масиву історіографічної літератури, мемуаристики, періодичних видань, архівних матеріалів і документів дало змогу висвітлити один із маловідомих періодів української воєнно-морської історії, здійснити історіографічну реконструкцію українізації Чорноморського флоту у 1917 р., політичну боротьбу між Центральною Радою та Раднаркомом щодо флоту у контексті національно-визвольних змагань українського народу у визначений період. Автором доведено, що Центральна Рада наприкінці 1917 р. мала власну воєнно-морську доктрину, для її реалізації було створено і діяло Міністерство морських справ.

Публікації автора:

1. Лубенець А.В. Боротьба навколо Чорноморського флоту навесні 1918 р. // Збірник наукових праць ВГІ НАОУ. - К., 2001. - № 5 (24). - С.18-27.

2. Лубенець А.В. Народження флоту самостійної України 29 квітня 1918 р. // Збірник наукових праць ВГІ НАОУ. - К., 2001. - № 6 (25). - С.16-25.

3. Лубенець А.В. Брест-Литовська угода та її вплив на створення українського військового флоту (лютий-квітень 1918 р.) // Збірник наукових праць ВГІ НАОУ. - К., 2002. - № 1 (26). - С. 27-36.

4. Литвин С.Х., Лубенець А.В. Історичні передумови українізації Чорноморського

флоту після Лютневої революції 1917 р. // Збірник наукових праць ВГІ НАОУ. - К., 2002. - № 3 (28). - С. 34-41.

5. Литвин С.Х., Лубенець А.В. Військово-морське будівництво у добу Центральної Ради: уроки державотворчої діяльності // Воєнна історія. – К., 2002. - № 2. - С. 37-44.

6. Лубенець А.В. Створення військово-морського апарату в добу Української Центральної Ради // Матеріали науково-практичної конференції “Українознавство в системі вищої освіти: стан та перспективи”. – К.: Видання ВГІ НАОУ, 2001. - С. 57-69.