Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


6. Грицюк Лариса Степанівна. Творча спадщина Євгена Нагірного та її значення для розвитку архітектури України: дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2004.Анотація до роботи:

Грицюк Л.С. Творча спадщина Євгена Нагірного та її значення для розвитку архітектури України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2004.

У дисертації здійснено систематизацію творчої спадщини Євгена Нагірного, всебічно проаналізований творчий доробок архітектора у контексті епохи. На основі опрацьованої методики дослідження визначено особливості архітектурної діяльності Є.Нагірного в об’ємно-планувальному, композиційному та стильовому аспектах. Також у дослідженні встановлено значення творчого доробку архітектора для сьогоднішніх архітектурних процесів в Україні. Висновки даної роботи можуть бути використані при підготовці узагальнюючих праць з історії архітектури України, застосовані у практиці пам’яткоохоронної діяльності. Напрацьовані Є.Нагірним об’ємно-планувальні вирішення об’єктів сакральної архітектури можуть стати підставою для доповнення нормативної бази щодо сакрального будівництва.

Публікації автора:

  1. Черкес Б., Грицюк Л. Возвращение Евгения Нагирного // Архитектура СССР. – 1991. – №3. – С. 90 – 103.

  2. Черкес Б.С., Грицюк Л.С. Архітектор Євген Нагірний // Дзвін. – 1991. – №4 (558).– С.150 – 154.

  3. Черкес Б.С., Грицюк Л.С. Архітектор Євген Нагірний // Нагірні, Леви: історія родини. Статті, спогади, наукові розвідки, матеріали. Матеріали міжнародної конференції «Нагірні, Леви: історія родини». – К.: Скіфія, 2000. – С.135 – 140.

  4. Грицюк Л.С. Доля українських церков Євгена Нагірного на території сучасної Польщі // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – №486. – С. 159 – 166.

  5. Грицюк Л.С. Стильові вирішення громадських споруд у творчості Євгена Нагірного // Вісник Львівського державного аграрного університету. – 2004. – №5 – С. 208 – 214.

  6. Грицюк Л.С. Еволюція стильових вирішень мурованих церков Євгена Нагірного // Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень 2004». – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.3 – 5.