Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку


77. Скляренко Дмитро Володимирович. Трансформація європейської політики США після завершення холодної війни: дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.Анотація до роботи:

Скляренко Д.В. Трансформація європейської політики США після завершення холодної війни. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук із спеціальності 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, м. Київ, 2004.

Дисертацію присвячено дослідженню трансформації європейської політики США в період після завершення холодної війни. Визначено концептуальні, функціональні й політичні особливості розробки та реалізації зовнішньополітичної стратегії США в європейському регіоні. Проведено типологію та аналіз концептуально-теоретичних підходів до проблеми вироблення європейської політики США.

Визначено структуру європейської політики США та особливості забезпечення американських національних інтересів в умовах європейських інтеграційних процесів. Висвітлено зовнішньополітичні заходи, за допомогою яких США забезпечують національні інтереси в європейському регіоні. Запропонована авторська концепція причин підтримки Сполученими Штатами інтеграції країн Центральної та Східної Європи до Європейського Союзу.

Надано рекомендації стосовно формування і практичного втілення політичного курсу співробітництва України зі Сполученими Штатами в рамках розробки й реалізації стратегії інтеграції України до євроатлантичних інститутів.

Публікації автора:

1. Скляренко Д.В. Основні фактори, що визначатимуть зовнішню політику США за президентства Джорджа Уокера Буша // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – № 28, част. 2. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2001. – С. 70–79.

2. Скляренко Д.В. Концепція гегемонії в зовнішньополітичній стратегії США по закінченні холодної війни та її європейська складова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – № 34, част. 1. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2002. – С. 66–72.

3. Скляренко Д.В. Концепція вибіркового залучення в зовнішньополітичній стратегії США по закінченні холодної війни та її європейська складова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – № 39, част. 1. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2003. – С. 90–94.

4. Скляренко Д.В. Доктрина кооперативної безпеки у зовнішньополітичній стратегії Сполучених Штатів Америки та її європейська складова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – № 40, част. 2. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2003. – С. 25–31.

5. Скляренко Д.В. Зовнішньополітичні стратегії президентів У. Клінтона та Дж. Буша-молодшого. Посилення позицій концепції американського превалювання в системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – № 43, част. 2. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2003. – С. 22–24.