Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Соціальна структура, соціальні інститути та процеси


Набока Вадим Миколайович. Торгівля жінками в Україні як вид латентних соціальних відносин: дисертація канд. соціол. наук: 22.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2003.Анотація до роботи:

Набока В.М. Торгівля жінками в Україні як особливий вид соціальних відносин - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за фахом 22.00.03 .- “соціальні структури і соціальні відносини». - Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2003.

Метою дисертаційного дослідження було вивчення ознак, особливостей, причин, суб'єктів і об'єктів торгівлі жінками, поширеності цього феномена в Україні. Об’єктом дослідження став процес торгівлі жінками. Дослідження, що було проведене на основі обраної теоретичної основи і методик, дозволяє автору виявити ознаки соціальних відносин в торгівлі жінками; розглянути ключові чинники, що сприяють поширенню торгівлі жінками в Україні, протиріччя в нормативно - правовій базі протидії цьому явищу; провести вивчення таких латентних рис торгівлі жінками як особливості вербування, маршрути і механізми вивозу жертв. Автор також вивчає характерні риси учасників торгівлі жінками, проводить класифікацію трафікерів і їх жертв, указує на риси віктімності в поведінці жертв трафікінгу. Отримані в ході дослідження дані надають можливість автору сформулювати пропозиції щодо оптимізації системи профілактики торгівлі жінками.

Публікації автора:

  1. Набока В.М. Досвід вчених НУВС у вивченні феномену торгівлі жінками в Україні //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – Спецвипуск. – С. 61 – 66.

  2. Набока В.М. Методичні проблеми вивчення феномену торгівлі жінками //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – №18. – С.462 – 465.

  3. Набока В.М. Особливості правового поля, в якому здійснюється боротьба із торгівлею жінками //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – №19. – С. 28 – 31.

  4. Набока В.Н. Механизмы торговли женщинами в Украине: опыт качественного анализа феномена //Харківські соціологічні читання. – ХНУ. – 2002. – С. 329 – 331.

  5. Набока В.М. Профілактика торгівлі жінками в Україні: теоретичні засади //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – № 20. – С.14-17.

  6. Набока В. Н. Актуальное состояние и перспективы развития системы противодействия торговле женщинами в Украине //Вестник Славянского университета. – 2002. – т. 5, № 4. - С. 28 – 29.