Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політична культура та ідеологія


Логвинчук Валентина Василівна. Толерантність як ціннісна детермінанта політичної культури : дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 211арк. — Бібліогр.: арк. 196-211.Анотація до роботи:

Логвинчук В. В. Толерантність як ціннісна детермінанта політичної культури. – Рукопис (195 стор.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2007.

У дисертації здійснено комплексний політологічний аналіз толерантності як цінності й чинника політичної культури. Досліджено загальносвітове середовище функціонування толерантності, її величезне значення у сучасному глобалізованому світі. Визначено місце толерантності в політичний культурі демократичних політичних систем порівняно з тоталітарними та особливості її трансформації у перехідний період. Проаналізовано історичні особливості формування толерантності та перетворення її на універсальну цінність.

Розкрито сучасну множинну парадигму розуміння толерантності, окреслено проблему толерантності в інтелектуальних дискусіях, наукових теоріях та інтерпретації її поняття у політичних та соціальних практиках. Концептуалізовано політичну толерантність у сучасній політичній системі України. Проаналізовано вияви толерантності у політичній культурі та сучасній українській політиці.

Публікації автора:

1. Логвінчук В.В. Толерантність як чинник утвердження громадянського суспільства в Україні // Держава і право: Збірник наукових праць. – Випуск 28. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – С. 710-716.

2. Логвінчук В.В. Геокультурні виміри толерантності // Держава і право: Збірник наукових праць. – Випуск 29. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – С. 698-702.

3. Логвінчук В.В. Проблема наукового осмислення толерантності та групової ідентичності в західній політології // Держава і право: Збірник наукових праць. – Випуск 31. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – С. 610-615.

4. Логвінчук В.В. Розуміння толерантності в Україні // Держава і право: Збірник наукових праць. Випуск 32. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – С. 594-598.

5. Логвінчук В.В. Значення політичної толерантності в сучасній українській політиці // Трибуна. – 2006. – № 7-8. – С. 19-22.

6. Логвінчук В.В. Толерантність і права людини // Четверті осінні юридичні читання: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців. – Хмельницький, 2005. – С. 71-74.

7. Логвінчук В.В. Толерантна свідомість і поведінка як умова забезпечення прав людини // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Острог, 2005. – С. 36-38.