Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Історичні науки / Всесвітня історія


Чубукчієва Лєнара Закірівна. Тюрксько-мусульманський жіночий рух у суспільно-політичному та культурно-просвітницькому житті Російської імперії (кінець XIX ст.- 1920 р.).- Дисертація канд. іст. наук: 07.00.02, НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів, 2014.- 200 с.