Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Теплофізика та молекулярна фізика


Актан Олена Юріївна. Термодинаміка плавлення ламелярних кристалів: Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 108арк. - Бібліогр.: арк. 101-108.Анотація до роботи:

Актан О.Ю. Термодинаміка плавлення ламелярних кристалів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14-теплофізика та молекулярна фізика.-Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

15

В дисертації побудовано статистичну теорію плавлення ламелярних кристалів. Доведено, що в цих об’єктах можуть існувати дві фази - неконцентрована (А) та концентрована (В): відповідно з незначною та значною ( порядка відсотків) концентрацією супервакансій. Встановлено, що при певних значеннях об’єму та температури відбувається фазовий перехід АВ. Оскільки в околі супервакансії гратка розпорядкована, згаданий перехід ототожнено із плавленням. Показано, що для ламелярного полікристала, де ламели неорієнтовані, значну частину ( до 80 відсотків) теплоти плавлення складає енергія деформації ламел в напрямку ланцюгів. Встановлено, що в розплаві, який утворився внаслідок плавлення ламелярного кристала, існують структурні області двох типів - з розділеними та переплутаними ланцюгами.

Основний результат роботи полягає в тому, що в ній розроблено варіант статистичної теорії плавлення ламелярних кристалів, який грунтується на уявленні про супервакансії. Виконані розрахунки дозволили зробити такі фізичні висновки:

  1. в ламелярних кристалах існують дві фази: неконцентрована (А) і концентрована (В) - відповідно із незначним і значним ( порядка відсотків) вмістом супервакансій;

  2. плавлення ламелярних кристалів являє собою фазовий перехід АВ, тобто відбувається за рахунок збільшення числа супервакансій;

  3. основну частину ( порядка 80 відсотків) теплоти плавлення ламелярного полікристала складає пружна енергія, пов’язана із деформацією уздовж ланцюгів;

14

4) розплав, отриманий внаслідок плавлення ламелярних кристалів, є сукупністю структурних областей двох типів, що складаються відповідно із розділених та переплутаних ланцюгів.

Публікації автора:

1. Булавін Л.А., Актан О.Ю., Забашта Ю.Ф. Термодинаміка дефектних ланцюгових кристалів.1.Типи нерівноважних процесів//Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки.-1999.-Вип.3.-С.358-363.

2.Булавін Л.А., Актан О.Ю., Забашта Ю.Ф. Термодинаміка дефектних ланцюгових кристалів. 2.Вільна енергія //Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки.-1999.-Вип.4.-С.289-293.

3. Булавін Л.А., Актан О.Ю., Забашта Ю.Ф. Термодинаміка дефектних ланцюгових кристалів.3. Плавлення //Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки.-2000.-Вип.3.-С.408-410.

4. Булавін Л.А., Актан О.Ю., Забашта Ю.Ф. Рівняння стану полімерних кристалів //УФЖ.-2001.- №11.-с.1158-1162.

5.Булавин Л.А., Актан Е.Ю., Забашта Ю.Ф. Вакансии в складчатых полимерных кристаллах // Высокомол.соед.-2002. ( прийнято до друку).

6.Булавін Л.А., Актан О.Ю., Забашта Ю.Ф. Дефекти і плавлення полімерних кристалів// Тези доповідей на ІХ Українській конференції із високомолекулярних сполук.- Київ,2000.-С.149.

7.Aktan E.Yu., Zabashta Yu.F. Melting Mechanism of Lamellar Crystals// International Conferece “Physics of Liquid Matter:Modern Problems”-Kyiv,Ukrayne, 14-19 September 2001. –Abstracts.P.155.