Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Оптика, лазерна фізика


Фітьо Володимир Михайлович. Теорія та аналіз явищ оптичної дифракції на складних періодичних структурах : Дис... д-ра наук: 01.04.05 - 2009.Анотація до роботи:

Фітьо В.М. Теорія та аналіз явищ оптичної дифракції на складних періодичних структурах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика – Інститут фізики НАН України, Київ, 2008.

У дисертації викладені результати досліджень взаємодії оптичних хвиль зі складними періодичними структурами. Побудована цілісна теорія такої взаємодії на основі МЗХ, який удосконалений завдяки врахуванні симетрії при дифракції, сформульовані числово стійкі модифіковані R і S – алгоритми. На основі МЗХ створено новий швидкий метод розрахунку зонної структури 2D фотонних кристалів. Отримано аналітичні вирази для аналізу багатошарових голограм та систему рівнянь для опису поширення хвиль в оптичному волокні із системою ґраток Брегга. Показано, що при нелінійному запису голограм можна користуватись двохвильовим наближенням. МЗХ проведені дослідження ґраток, які мають у своєму складі метал. Встановлено, що коли має місце резонанс електромагнітного поля, то можна добитись або повного поглинання, або високого пропускання у вузькій спектральній смузі. Знайдено аналітичні вирази, що пов'язують параметри ґраток або багатошарових структур із параметрами електромагнітного поля при резонансі.

Публікації автора:

 1. Фітьо В.М. Особливості пропускання структури: шар діелектрика – тонка металічна плівка – шар діелектрика при наявності або відсутності періодичності в діелектричних шарах / В.М. Фітьо // Журнал фізичних досліджень. – 2008. – Т. 12, № 2. – С. 2401 – 9.

 2. Фітьо В.М. Аналіз зонної структури 2D фотонних кристалів методом зв’язаних хвиль: стійкий R – алгоритм / В.М Фітьо, Я.В. Бобицький // Український фізичний журнал. – 2008. – Т. 53, № 6.– С. 613 – 622.

 3. Яремчук И.Я. Узкополосные фильтры нового типа для инфракрасной области спектра / И.Я. Яремчук, В.М. Фитьо, Я.В. Бобицкий // Известия вузов: Радиоэлектроника. – 2008. – № 6. – С. 67 – 76.

 4. Fitio V.M. Analysis of the diffraction by the gratings generated in the materials with a nonlinear response / V.M. Fitio, O.V. Sakhno, T.N. Smirnova.// Optik.– 2008.– V.119, No 5. – P. 236 – 246.

 5. Yaremchuk I.Y. Selective unequal-thickness thin-film filters for IR – spectral region / I.Y. Yaremchuk, V.M. Fitio, Y.V. Bobitski // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2008. – V. 11, No 1. – P. 23 – 26.

 6. Yaremchuk I.Y. Prediction of a region with high transmission (reflectance) for bandpass interference filters by using the method of pointer function / I.Y. Yaremchuk., V.M. Fitio, Y.V. Bobitski // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2008. – V. 11, No 1. – P. 50 – 54.

 7. Фітьо В.М. Поглинання електромагнітних хвиль при резонансі плазмонів в періодичних структурах і в тонкій плівці металу при призмовому збудженні / В.М. Фітьо, Г.П. Лаба, Я.В. Бобицкий // Радиофизика и Электроника. – 2007. – Т. 12, № 1. – С. 223 – 229.

 8. Фітьо В.М. Визначення дозволених частот поширення електромагнітних хвиль у 2D фотонному кристалі методом зв’язаних хвиль (МЗХ) / В.М. Фітьо, Я.В. Бобицький // Радиофизика и Электроника. – 2007. – Т. 12, № 3. – С. 567 – 575.

 9. Fitio V.M. Electromagnetic resonance absorption into metallic grating / V.M. Fitio, H.P. Laba, Y.V. Bobitski // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2006. – V. 9, No 3. – P. 49 – 55.

 10. Фітьо В.М. Особливості пропускання електромагнітних хвиль структурою діелектрична ґратка – тонка плівка металу – діелектрична ґратка / В.М. Фітьо, Я.В. Бобицький // Доповіді НАН України, математика, природознавство, технічні науки. – 2005, № 11. – С. 73 – 77.

 11. Fitio V.M. Diffraction analysis by periodic structures using a method of coupled wawes / V.M. Fitio, Y.V Bobitski. // OPTO-ELECTRONICS REVIEW. – 2005. – V. 13, No 4. – P. 331 – 339.

 12. Фітьо В.М. Аналіз зонної структури 1D і 2D фотонних кристалів методом зв’язаних хвиль / В.М. Фітьо, Я.В. Бобицький, Г.П. Лаба // Радіофізика і електроніка. – 2005. – Т. 10, № 1. – С. 123 – 131.

 13. Фітьо В.М. Резонансне поглинання електромагнітних хвиль системою “діелектрична ґратка на металі” / В.М. Фітьо, Я.В. Бобицький // Доповіді НАН України, математика, природознавство, технічні науки. – 2004, № 6. – С. 84 – 91.

 14. Fitio V.M. Resonance effects in a dielectric grating; total absorption of electromagnetic waves by dielectric grating on metal system / V.M. Fitio, Y.V. Bobitski // J. Opt. A: Pure Appl. Opt. – 2004. – V. 6, No 10 – P. 943 – 951.

 15. Фитьо В.М. Эффективные значения переменных составляющих показателя преломления при нелинейной записи обьемных фазовых голограмм / В.М Фитьо., Т.Н. Смирнова // Оптика и спектроскопия.–2004.–Т.96, №6.– С. 1031 – 1039.

 16. Fitio V.M. Influence of non-linear recording of thick hologram on the effective value of modulation refractive index / V.M. Fitio // Ukr. J. Phys. Opt. – 2003. – V. 4, No 2. – P. 94 – 100.

 17. Фітьо В.М. Дифракція оптичних хвиль ТЕ- і ТМ-поляризації на непоглинаючих середовищах з періодичною діелектричної сталої. 1. Системи диференціальних рівнянь / В.М. Фітьо, Я.В. Бобицький // Український фізичний журнал. – 2003. – Т. 48, № 9. – С. 914 – 920.

 18. Фітьо В.М. Дифракція оптичних хвиль ТЕ- і ТМ-поляризації на непоглинаючих середовищах з періодичною діелектричної сталої. 2. Аналіз дифракції оптичних хвиль на непоглинаючих об’ємних гратках / В.М. Фітьо, Я.В. Бобицький // Український фізичний журнал. – 2003. – Т. 48, № 10. – С. 1046 – 1054.

 19. Fitio V.M. Diffraction of a plane TM-polarized optical wave on a non-absorbing medium with a periodic dielectric permeability variation / V.M. Fitio, Y.V. Bobitski // Optica Applicata. – 2003. – V. XXXIII, No 2-3. – P. 237 – 249.

 20. Фитьо В.М. Влияние нелинейности отклика регистрирующих сред на свойства толстых фазовых голограмм / В.М Фитьо, Т.Н. Смирнова // Оптика и спектроскопия. – 2003. – Т. 95, № 3. – С. 512 – 519.

 21. Фітьо В.М. Рівняння дифракції світла ТМ-поляризації на періодичних непоглинаючих середовищах / В.М. Фітьо // Журнал фізичних досліджень. – 2002. – Т. 6, № 3. – С. 305 – 309.

 22. Fitio V.M. Multi-layered holograms and their fabrication / V.M. Fitio, Y.V. Bobitski // Optica Applicata.—2001. – V. XXXI, No 4. – P. 769 – 780.

 23. Фітьо В.М. Волоконно-оптичний інтерферометр на системі ґраток Брегга / В.М. Фітьо, Я.В. Бобицький // Радіотехніка. – 2001. – Вип. 121. – С. 109 – 112.

 24. Фітьо В.М. До питання про дифракцію світла на об’ємних періодичних структурах / В.М. Фітьо, Я.В. Бобицький, Т.В. Фітьо // Український фізичний журнал. – 2001. – Т. 46, № 10. – С. 1032 – 1037.

 25. Фітьо В.М. Дифракція світла на періодичних структурах з різним коефіцієнтом модуляції показника заломлення / В.М. Фітьо, Я.В. Бобицький, Т.В. Фітьо // Фізичний збірник НТШ. – 2001. – Т. 4. – С. 69 – 74.

 26. Bobitski Y.V. Coupling between propagated modes in optical fibres with periodical structures / Y.V. Bobitski, V.M. Fitio, S.Yu. Lebid’ // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2001. – V. 4, No 3. – P. 219 – 223.

 27. Бобицкий Я.В. Спектр отражения света от квазипериодической структуры / Я.В. Бобицкий, В.М. Фитьо, С.Ю. Лебидь, Т.В. Фитьо // Журнал прикладной спектроскопии. – 2000. – Т. 67, № 5. – С. 650 – 653.

 28. Фітьо В.М. Області застосування наближених методів аналізу дифракції на фазових ґратках / В.М. Фітьо, Г.А. Петровська, В.В. Мисак // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, ЕЛЕКТРОНІКА. – 2005. – № 532. – С. 178 – 183.

 29. Фітьо В.М. Аналіз планарних ґраток з симетрійними властивостями (МЗХ) / В.М. Фітьо, Я.В. Бобицький // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, ЕЛЕКТРОНІКА. – 2004. – № 513. – С. 203 – 213.

 30. Фітьо В.М. Вплив товщини фазової голограми на її параметри / В.М. Фітьо // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, ЕЛЕКТРОНІКА.– 2003.– № 482.– С.24 – 32.

 31. Фітьо В.М. Формування дво- і тривимірних періодичних структур у фоточутливх середовищах / В.М. Фітьо // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, ЕЛЕКТРОНІКА. – 2002. – № 455. – С. 97 – 102.

 32. Фітьо В.М. Спектр пропускання системи ґраток Брегга на оптичному волокні / В.М. Фітьо // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, ЕЛЕКТРОНІКА. – 2001. – № 423. – С. 125 – 131.

 33. Фітьо В.М. Багатошарові голограми та їх можливе застосування / В.М. Фітьо, Я.В. Бобицький // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, Елементи теорії та прилади твердотільної електроніки. – 2001. – №427. – С. 41 – 44.

 34. Фітьо В.М. Багатошарові об’ємні голограми та їх властивості / В.М. Фітьо // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, ЕЛЕКТРОНІКА. – 2000. – № 401. – С. 42 – 48.

 35. Фітьо В.М. Спектр відбивання багатошарової аподизованої структури / В.М. Фітьо // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, Елементи теорії та прилади твердотільної електроніки.– 1999.– № 362.– С. 97 – 101.

 36. Бобицький Я.В. Поширення оптичної хвилі у квазіперіодичному середовищі / Я.В. Бобицький, В.М. Фітьо, С.Ю. Лебідь, Т.В. Фітьо // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв. – 1998. – № 343. – С. 41 – 49.

 37. Фітьо В.М. Дослідження ефекту Тальбота на основі двох моделей дифракції / Фітьо В.М., Шовгенюк М.В. – ІСМР–07–22U, 2007.–31с.– (Препринт / НАН України, Інститут фізики конденсованих систем; ІФКС 2007–12).

 38. Fitio V.M. Transmission peculiarities of dielectric layer/thin metallic film/dielectric layer structure, with or without periodicity in the dielectric layers / V.M. Fitio, Y.V. Bobitski // Proc. SPIE.–2008.– V.7009.– P.7009N (12p.).

 39. Fitio V.M. Resonance absorption of electromagnetic waves in the dielectric grating on metal system / V.M. Fitio, Y.V. Bobitski // Proc. SPIE.–2005.– V.5825.– P. 258–266.

 40. Fitio V.M. The anomalously high transmission into the system “dielectric grating – metal thin film – dielectric grating” / V.M. Fitio, Y.V. Bobitski // Proc. SPIE. – 2005. – V. 5950. – P. 405 – 413.

 41. Fitio V.M. Powerful light pulse formation in passive cavities / V.M. Fitio, Y.M. Fedoryshyn // Proc. SPIE. – 2003. – V. 4829. – P. 489 – 490.

 42. Bobitski Y.V. Analysis of multilayered hologram properties by coupled wave method / Y.V. Bobitski, V.M. Fitio // Proc. SPIE. – 2001. – V. 4425. – P. 444 – 451.

 43. Fitio V.M. New approach to the diffraction theory of volume holograms with spatial change of refraction index / Fitio V.M. // Proc. SPIE. – 2000. – V. 4148. – P. 34 – 42.

 44. Lebid’ S.Yu. Analysis of light propagation in fiber cladding gratings / S.Yu. Lebid’, Y.V. Bobitski, V.M. Fitio // Proc. SPIE. – 1999. – V. 3801. – P. 147 – 155.

 45. Fitio V.M. Transmissions of metallic grating with narrow slots / Fitio V.M.// Proc. LFNM 2006, 8th International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling. – Kharkiv. – 2006. – P. 113 – 116.

 46. Yaremchuk I.Y. Design of multilayer interference thin-film filters / I.Y. Yaremchuk, V.M. Fitio, Y.V. Bobitski // Proc. of the International Conference TCSET’2008.–Lviv-Slavsko (Ukraine).–2008.–P. 98 – 99.

 47. Yaremchuk І.Y. Pass-band thin-film filters: prognostic of transmission band by pointer function / I.Y. Yaremchuk, V.M. Fitio, Y.V. Bobitski // Proc. International Conf. “Electronics and Applied Physics” III.– Kyiv (Ukraine).– 2007.– P.16 – 17.