Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Пузирьова Наталя Вікторівна. Теорія і практика організації науково-дослідної роботи студентів /на матеріалах університетів України ХІХ ст./ : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2002.Анотація до роботи:

Пузирьова Н.В. Теорія і практика організації науково-дослідної роботи студентів /на матеріалах університетів України ХІХ ст./. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди, Харків, 2002.

Дисертацію присвячено розгляду історико-педагогічного аспекту організації науково-дослідної роботи студентів університетів України в ХІХ столітті. Уперше здійснено спробу цілісного аналізу становлення та розвитку студентської науки в Україні в досліджуваний період; визначено головні етапи розвитку науково-дослідної роботи студентів. Розкрито політичні та соціокультурні умови, які впливали як на розвиток студентської науки, так і на роль у цьому процесі прогресивної української інтелігенції. Проаналізовано зміст науково-дослідної роботи студентів університетів України, основні форми цієї роботи, засоби стимулювання, виявлено причини і сутність реформування вищої школи. У дослідженні обгрунтовано шляхи творчого використання національного досвіду з питань організації науково-дослідної роботи студентів університетів у сучасних умовах.

Публікації автора:

1. Пузирьова Н.В. Організація студентської науково-дослідної роботи в вузі.// Педагогіка і психологія. Зб.наук.праць. -Харків: ХДПУ ім.Г.С.Сковороди, 1997.- Вип.4.- С.100-102.

2. Пузирьова Н.В. Організація наукової роботи студентів в університетах в ХІХ ст. // Педагогіка і психологія. Зб.наук.праць.-Харків: ХДПУ ім.Г.С.Сковороди, 1997.- Вип.5. - С.160-163.

3. Микитюк О.М., Пузирьова Н.В. Науково-дослідна робота з студентами у вищих навчальних закладах в ХІХ ст. // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи.Зб.наук.праць. - Харків: ХДПУ ім.Г.С.Сковороди, 1997. - Вип.4.- С.15-17.

4. Пузирьова Н.В. Здійснення науково-дослідницької роботи студентів університетів України в навчально-допоміжних закладах в ХІХ ст.// Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Зб.наук.праць. -Харків: ХДПУ ім. Г.С.Сковороди,1998.- С.87-92.

5. Пузирьова Н.В. Організація наукових екскурсій студентів університетів України в ХІХ ст.// Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Зб.наук.праць. - Харків: ХДПУ ім. Г.С.Сковороди, 1998.-Вип.8.- С.161-163.

6. Пузирьова Н.В. Аналіз науково-дослідної роботи студентів університету св.Володимира (перша половина ХІХ ст.)// Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Зб.наук.праць. -Харків: ХДПУ ім. Г.С.Сковороди, 1998.- Вип.9. - С.192-194.

7. Пузирьова Н.В. Формування науково-дослідницьких вмінь в процесі підготовки наукових робіт студентів. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Зб.наук.праць. -Харків: Харківський художньо-промисловий інститут, 2000. - Вип.15. - С.15-17.

8. Пузирьова Н.В. Матеріальна підтримка студентів - необхідна умова покращення науково-дослідницької роботи студентів університетів України (історико-педагогічний аспект). // Гуманізація навчально-виховного процесу. Зб.наук.праць. - Слов`янськ: Слов`янський державний педагогічний інститут, 2000.- Вип.XIII.-С.74-77.

9. Пузирьова Н.В. Формування творчих вмінь у студентів університетів України кінця ХІХст.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 190-й річниці університету. Сучасні освітні технології.- Харків: ХДПУ ім.Г.С.Сковороди, 2001.- С.60-61.

10.Пузирьова..Н.В. В.І.Вернадський про значення науково-дослідної роботи студентів вітчизняних університетів.// Всеукраїнська науково-практична конференція. Науково-педагогічна спадщина академіка В.І.Вернадського як планетарне явище.- Полтава: Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка, 2001.- С82-83.

Анотації