Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Денисенко Марина Валеріївна. Теорія і практика домашньої освіти в Україні у першій половині ХІХ століття : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Денисенко М. В. Теорія і практика домашньої освіти в Україні у першій половині ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків, 2009.

Дисертаційна робота є теоретичним дослідженням проблеми теорії і практики домашньої освіти в Україні у першій половині ХІХ століття.

У роботі показано витоки та генезис домашньої освіти в Україні. Схарактеризовано тенденції розвитку домашнього навчання та виховання, починаючи з існування Київської Русі до ХІХ століття. Розкрито погляди світових та вітчизняних філософів, просвітників, педагогів на організацію домашньої освіти. Конкретизовано мету домашньої освіти у досліджуваний період.

Розкрито нормативну основу діяльності домашніх наставників і вчителів в Україні у першій половині ХХ століття. Проаналізовано законодавчі документи та педагогічні ідеї, що впливали на характер домашньої освіти зазначеного історичного періоду. Науково обґрунтовано етапи розвитку діяльності гувернерів як професійних учителів в Україні у першій половині ХІХ століття.

Виявлено і схарактеризовано провідні методи і форми діяльності гувернерів у досліджуваний період. Накреслено шляхи творчого використання позитивного історико-педагогічного досвіду діяльності гувернерів у сучасних умовах. Введено до наукового обігу значну кількість невідомих і маловідомих архівних документів, окремих фактів, положень, що пов’язані із розвитком домашньої освіти в Україні.

Публікації автора:

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Денисенко М. В. Домашнє виховання в Україні у ХХ столітті /М. В. Денисенко // Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. праць / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2005. Вип.15 – С. 92-96.

 2. Денисенко М. В. Особливості відродження інституту домашнього навчання та виховання на сучасному етапі / М. В. Денисенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. праць / Запоріж. обл. ін-т післядипл. освіти, гум. ун-т «Запоріж. ін-т держ. та муніц. управління». – Запоріжжя, 2006. – Вип. 40. – С. 157-161.

 3. Денисенко М. В. Питання домашньої освіти у педагогічній спадщині І. М. Ястребцова /М. В. Денисенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. праць / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2006. – Вип. 24. ч. 1. – С. 39-43.

 4. Денисенко М. В. Просвітницька діяльність мандрівних дяків як домашніх учителів / М. В. Денисенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. праць /Запоріж. обл. ін-т післядипл. освіти, гум. ун-т «Запоріж. ін-т держ. та муніц. управління». – Запоріжжя, 2007. – Вип. 41. – С. 139-142.

 5. Денисенко М. В. Зміст домашньої освіти в Україні у першій половині ХХ століття / М. В. Денисенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. праць. / Запоріж. обл. ін-т післядипл. освіти, гум. ун-т «Запоріж. ін-т держ. та муніц. управління». – Запоріжжя, 2007. – Вип. 42. – С. 181-184.

Матеріали конференцій

 1. Денисенко М. В. Педагогічні ідеї І. М. Ястребцова: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Ціннісні пріоритети освіти у ХХ столітті: орієнтири та напрями сучасної освіти»], (Луганськ, 2-5 жовтня 2005 р.) / Луганськ. нац. пед. ун-т. імені Тараса Шевченка. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – Ч.4. – С. 275-282.

 2. Денисенко М. В. Дидактичні підходи в методиці індивідуального домашнього навчання: матеріали науково-практичної конференції молодих учених [«Методологія сучасних наукових досліджень»], (Харків, 27 січня 2006 р.) /Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2006. – С. 27-28.

 3. Денисенко М. В. Діяльність Г. С. Сковороди як домашнього вчителя: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Простір і час сучасної науки», у 2-х частинах], (Київ, 24-26 квітня 2006 р.) / ТОВ «ТК Меганом». – Київ: ТОВ «ТК Меганом», 2006. – Ч. 2. – С. 1.

 1. Денисенко М. В. Діяльність гувернерів ХV – початку ХХ століття: матеріали науково-практичної конференції молодих учених [«Методологія сучасних наукових досліджень», у 2-х частинах], (Харків, 29 грудня 2006 р.)/ Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2006. – Ч. 1. – С. 26.

 2. Денисенко М. В. Приклад як метод виховання в освітній діяльності гувернерів у першій половині ХХ століття: матеріали науково-практичної конференції молодих учених [«Методологія сучасних наукових досліджень»], (Харків, 23 грудня 2007 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2007. – С. 19.

 3. Денисенко М. В. Словесні методи та прийоми виховання і навчання у домашній освіті першої половини ХІХ століття: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції [«Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність», у 2-х частинах], (Харків, 20-21 травня 2008 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2008. – Ч. 1. – С. 117.