Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологія, пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Федоришин Дмитро Дмитрович. Теоретико-експериментальні основи петрофізичної та геофізичної діагностики тонкопрошаркових порід-колекторів нафти і газу (на прикладі Карпатської нафтогазоносної провінції): Дис... д-ра геол. наук: 04.00.17 ; 04.00.22 / Івано- Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу. - Л., 1999. - 288л. - Бібліогр.: л. 263-288.