Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологія, пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Євдощук Микола Іванович. Теоретичні основи ресурсозабезпечення нафтогазовидобутку за рахунок малорозмірних родовищ (на прикладі Дніпровсько- Донецької Западини): Дис... д-ра геол. наук: 04.00.17 / Державний комітет України по геології і використанню надр (Держкомгеології України). - К., 1998. - 362л. - Бібліогр.: л. 336-362.