Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Сіра Ірина Тихонівна. Теоретичні ідеї та практична діяльність учених харківської науково- педагогічної школи (20-70 рр. ХХ ст.): Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2002. - 256арк. - Бібліогр.: арк. 191-223.Анотація до роботи:

Сіра І.Т. Теоретичні ідеї та практична діяльність учених Харківської науково-педагогічної школи (20-70 рр. ХХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Харків, 2002.

У дослідженні на основі ґрунтовного аналізу широкого кола джерел уперше систематизовано науково-педагогічну спадщину професорів М.О. Григор’єва, А.І. Зільберштейна, С.А. Литвинова та І.Т. Федоренка; виявлено основні етапи становлення й розвитку теоретико-методичних ідей з навчання та виховання студентів і школярів: 20-30-ті рр., 40-60-ті рр., 60-70-ті рр. ХХ ст. Розкрито головні напрями розробки актуальних питань педагогіки на визначених етапах: обґрунтування принципів і методів навчання школярів, розкриття основ трудового та політехнічного навчання, аналіз та систематизація спадщини вітчизняних і зарубіжних педагогів. У процесі наукового дослідження узагальнено досвід практичної діяльності педагогів-науковців у 20-70-ті рр. ХХ ст., розкрито традиційні й нові форми та методи роботи, що використовувалися ними у процесі викладання педагогічних дисциплін, виявлено підходи до організації та проведення педагогічної практики, проаналізовано науково-практичну діяльність учених у лабораторії експериментальної дидактики, висвітлено форми і методи громадсько-просвітницької роботи професорів на Харківщині. Розглянуто внесок учнів та послідовників харківських педагогів-науковців у подальший розвиток їхніх теоретичних ідей та досвіду в умовах модернізації сучасної системи національної освіти в Україні.