Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Онищук Людмила Анатоліївна. Теоретичні і методичні основи гуманізації управління загальноосвітніми навчальними закладами I-II ступенів : дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006.Анотація до роботи:

Онищук Л. А. Теоретичні і методичні основи гуманізації управління загальноосвітніми навчальними закладами І-ІІ ступенів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і методичних основ гуманізації управління загальноосвітніми навчальними закладами І-ІІ ступенів. У роботі розроблено та методологічно обгрунтувано систему управлінської взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу на рівні: директор школи - заступники директора - вчителі - учні - батьки, що забезпечує організації перехід на нову соціальну практику – на шлях демократії і гуманізму. У контексті досліджуваної проблеми осмислено теоретичні і практичні проблеми внутрішньошкільного управління; проведено теоретичний і практичний аналіз управлінської діяльності директора школи, який виступає головним суб’єктом гуманізації управління загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІ ступенів; розроблено критерії і методику оцінювання теоретичних і методичних основ гуманізації управління загальноосвітніми навчальними закладами І-ІІ ступенів. Створена та експериментально перевірена модель готовності директора школи до гуманізації управління загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІ ступенів використана при розробці теоретичних і методичних положень, які відображають цей процес.