Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологія, пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Трубенко Олександр Миколайович. Тектонічна тріщинуватість гірських порід внутрішньої зони Передкарпатського прогину як критерій оцінки перспектив нафтогазоносності: Дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2000. - 187 арк. - Бібліогр.: арк. 162-176.