Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Максимчук Оксана Володимирівна. Система трудового виховання в педагогічній спадщині І.Г.Ткаченка: Дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2002. - 234арк. - Бібліогр.: арк. 183-205.Анотація до роботи:

Максимчук О.В. Система трудового виховання в педагогічній спадщині І.Г.Ткаченка. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг, 2002.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню системи трудового виховання в педагогічній спадщині І.Г.Ткаченка. Розглядається стан проблеми в історії педагогічної думки. У дисертації висвітлюється теоретико-практичний досвід І.Г.Ткаченка з питань трудового виховання учнів. Внаслідок теоретичного та логічного аналізу досвіду й теоретичних висновків І.Г.Ткаченка розкривається мета, завдання, зміст, принципи, організаційні форми й методи трудового виховання, особливості морального, естетичного й фізичного виховання у процесі трудової діяльності, детально аналізуються шляхи мотивації до трудової діяльності та обґрунтовується реалізація педагогічних вимог до організації трудового виховання учнів; характеризується навчально-виховна робота в учнівській виробничій бригаді, показані виховні можливості трудових традицій у системі трудового виховання Богданівської середньої школи, показується необхідність творчого застосування спадщини І.Г.Ткаченка в сучасних умовах.