Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Сокаль Ігор Іванович. Створення системи протиповітряної оборони України (1991-2000 рр.): історичний аспект : Дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Національна академія оборони України. — К., 2004. — 236 арк. — Бібліогр.: арк. 172-201.Анотація до роботи:

Сокаль І.І. Створення системи протиповітряної оборони України (1991 – 2000 рр.): історичний аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національна академія оборони України. – Київ, 2004.

У дисертації досліджується стан наукової розробки та характеризується джерельна база питання створення системи протиповітряної оборони України, запропоновано власну класифікацію історіографії будівництва вітчизняної системи ППО.

Здійснено аналіз передумов створення системи ППО та встановлено ступінь впливу кожної цих передумов на процес будівництва системи ППО.

Розкривається зміст організаційних заходів, що здійснювалися державним та військовим керівництвом з метою формування основ національної системи ППО, а також вказується, що основними ознаками, які вказують на формування основ системи ППО була наявність територіальної структури та в основному створена функціональна структура. Робиться висновок, що станом на 1996 р. було створено основи системи ППО України.

Дається аналіз результатів діяльності державного та військового керівництва щодо будівництва Єдиної системи протиповітряної оборони України. Зазначається, що станом на 2000 р. створення єдиної системи ППО не завершено, оскільки не створено дві складові її функціональної структури – єдина система управління силами та засобами ППО всіх видів Збройних Сил та єдина система розвідки повітряного противника.

Розроблено практичні рекомендації щодо використання вітчизняного досвіду будівництва системи ППО на етапі реформування Збройних Сил України.

Публікації автора:

  1. Сокаль І.І. Формування системи протиповітряної оборони в локальних війнах другої половини ХХ століття // Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України. – 2002. – №4 (29). – С. 44-53.

  2. Сокаль І.І. Передумови формування протиповітряної оборони України // Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України. – 2002. – № 6 (31). – С. 41-50.

  3. Сокаль І.І. Будівництво системи протиповітряної оборони України (1997 – 2000 рр.) // Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України. – 2003. – №4 (35). – С. 54-63.

  4. Сокаль І.І. Формування концепції єдиної системи протиповітряної оборони України // Вісник наукових праць Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2003. – №3. – С. 148-152.

  5. Сокаль І.І. Роль Військово-Морських Сил у виконанні завдань єдиної системи протиповітряної оборони України // Бойове застосування флотів в локальних війнах і збройних конфліктах другої половини ХХ століття: проблеми розвитку теорії та практики. Матеріали Міжнародної наукової конференції (м.Київ, 14 квітня 2003 р.). – К.: УІВІ, 2003. – С. 110-116.

  6. Сокаль І.І. Історія Військ Протиповітряної оборони України. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, УІВІ, 2004. – 122 с.

Анотації