Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Теорія, методологія та історія соціології


Нікулін В'ячеслав Сергійович. Структурування елітних мереж в Україні. : Дис... канд. наук: 22.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Нікулін В.С. Структурування елітних мереж в Україні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 - теорія та історія соціології - Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2007.

Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічного підходу дослідження еліт з позицій теорій соціального капіталу та мережевого аналізу. Відштовхуючись від сучасних соціологічних концепцій, що розглядають поняття "капітал", його види і форми, здійснена теоретична інтерпретація поняття "еліта" з точки зору обсягу і структури капіталу елітних акторів, згідно з якою еліту певного суспільства складають актори, що володіють таким сукупним капіталом, обсяг і структура якого забезпечує їм домінуюче положення в соціальній ієрархії;

Базовим поняттям такого підходу є поняття "елітної мережі" як реальної соціальної мережі, яка являє собою структурований простір неформалізованих взаємодій з приводу влади, що базуються на особистісних безпосередніх контактах, довірі, обміні капіталами і взаємними очікуваннями елітних акторів. У роботі розроблені теоретико-методологічні принципи соціологічного дослідження елітних мереж та одержали подальший розвиток теоретичні уявлення про механізми їхнього функціонування. Застосування даного підходу до аналізу процесів функціонування та розвитку елітних груп в українському суспільстві дозволило виявити історичні передумови формування елітних мереж у рамках радянської номенклатурної еліти, дослідити роль елітних мереж у процесах елітних трансформацій в Україні, вплив соціального капіталу елітних акторів на формування елітних груп та головні фактори структурування елітних мереж.

Публікації автора:

  1. Никулин В.С. Перспективы применения сетевого подхода к изучению элитных групп // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. - Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2004 р. - С. 164-166.

  2. Никулин В.С. Элитные изменения: концептуальный анализ динамического аспекта функционирования элит // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. - Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2005 р. - С. 90-92.

  3. Никулин В.С. Понятие „элита” в контексте теории капитала // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць: В 2 томах. - Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2006 р. – Т.1 - С.148-152.

  4. Nikulin V., Selyutina N. Geopolitical orientations of Ukrainian political elites and electoral campaign 2006 // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2006 р. - №752. - С. 117-124.