Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Юрик Юрій Зеновійович. Стратегія і тактика ОУН в українському національно-визвольному русі Західної України (1929-1935 рр.) : Дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2004. — 185арк. — Бібліогр.: арк. 168-185.Анотація до роботи:

Юрик Ю.З. Стратегія і тактика ОУН в українському національно-визвольному русі Західної України у 1929-1935 рр. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук із спеціальності 20.02.22 - військова історія. - Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 2005.

У дисертації досліджено політичне становище населення західних земель України у 1929-1935 рр. та з'ясовано місце українського питання в політиці Польської держави. Відтворено український національно-визвольний рух та проаналізовано програми його політичних складових, які визначали характер національної боротьби у міжвоєнний період. Показано, що концепція ОУН щодо національного визволення полягала у постійному нагнітанні революційної ситуації у Західній Україні, водночас такі дії націоналістичних сил демонстрували перед міжнародними структурами незгідність українців щодо їх бездержавного статусу та вели до підготовки народу до майбутнього військово-політичного конфлікту у Центрально-Східній Європі. З'ясовано прорахунки цієї концепції, які призвели у середині 30-х років до масових арештів серед керівництва ОУН та до зміни тактики.

Публікації автора:

1. Юрик Ю.З. Молодіжна політика ОУН // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Історія. - Тернопіль, 2000. - Вип. 11. - С. 93-100.

2. Юрик Ю.З. Українське питання в геополітичних концепціях кінця XIX - першої третини XX століття // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Історія. -Тернопіль, 2001. - Вип. 12. - С. 81 - 93.

3. Юрик Ю.З. Політична діяльність ОУН та реакція на неї національно-демократичних сил (1929-1935рр.) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Історія. - Тернопіль, 2001. - Вип.13. -С. 153-160.

4. Юрик Ю.З. Реалізація військової доктрини ОУН у 1929-1935 рр. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Історія. -Тернопіль, 2003. - Вип.4. -С. 56-60.

5. Юрик Ю.З. Українське питання на сторінках часопису "Розбудова Нації" // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Тернопіль: Збруч, 2002. - С. 37-41.

6. Юрик Ю.З. Релігійне питання в діяльності ОУН (1929-1935 рр.) // Історія релігій в Україні. - Праці ХІІ-ї міжнародної наукової конференції. - Львів: Логос, 2002. - С.492-496.