Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Гідрологія суши, водні ресурси, гідрохімія


Черой Олександр Іванович. Стік води, наносів і морфологічні процеси у гирловій області річки Дунай : Дис... канд. наук: 11.00.07 - 2009.Анотація до роботи:

Черой О.І.Стік води, наносів і морфологічні процеси у гирловій області річки Дунай . – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук.- Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія – Одеський державний екологічний університет, Одеса, 2009.

У дисертаційній роботі розглядаються питання гідрології дельти Дунаю; описані сучасна гідрографічна мережа, динаміка стоку води і наносів Дунаю та їх розподіл по водотоках дельти; розглянуті морфологічні процеси, що відбуваються в гирлових рукавах і на морському краї. Вирішено декілька актуальних прикладних задач, що дозволило підвищити надійність гідрологічної інформації і створити передумови для прийняття ефективних водогосподарських рішень.

Гідротехнічні роботи, проведені, в основному, у румунській частині дельти із середини XIX ст., стали причиною зміни природної еволюції дельтових водотоків. Стік Кілійського рукава протягом XX століття неухильно зменшувався. Активізація Георгіївського рукава продовжиться, що приведе до зменшення стоку Кілійського рукава, у 2020 р. його частка становитиме 47%. Уточнено стік завислих наносів Дунаю, який виявився рівним 42,4 млн. т/р., а його Кілійського рукава 24,7 млн. т/р., що на 13 й 11% більше архівних даних. Надано рекомендації з підвищення точності вимірів витрат завислих наносів і визначенню мутності води на постах. Запропоновано в схемах обрахунку перерозподілу стоку води і наносів у Кілійській дельті використовувати поправки на дію вітру. Зміни морфометрії рукавів у цілому збігаються з динамікою їх водності і є об'єктивним показником тенденцій розвитку водотоків дельти. Сучасна середня швидкість наростання Килийской дельти 0,25 км2/р. При збереженні сучасних умов формування Кілійської дельти її повільне висування в море продовжиться із загасаючою інтенсивністю.

В роботі отримано сучасні характеристики стоку води і наносів, дана оцінка морфологічних процесів у дельті Дунаю. Опираючись на теоретичні і практичні основи гирлової гідрології, вирішено декілька актуальних прикладних задач, що дозволило підвищити надійність гідрологічної інформації і створити передумови для прийняття ефективних водогосподарських рішень. На підставі виконаного дослідження можна зробити наступні висновки:

1. За останні 150 років стік Дунаю у вершині гирлової області помітно змінився. Найбільш істотно зросла водність річки в березні й квітні, а також максимальні річні витрати води. Частка стоку літніх місяців у річному розрізі дещо скоротилася. Починаючи з 20-х років XX століття, стік наносів Дунаю скорочувався, особливо інтенсивно - після спорудження великих гідровузлів на Дунаї в районі Залізних воріт. У цей час стік завислих наносів зменшився більше ніж у два рази у порівнянні з природним режимом.

2. Гідротехнічні роботи, проведені в основному у румунській частині дельти із середини XIX ст., стали причиною зміни природної еволюції дельтових водотоків. Стік Кілійського рукава протягом XX століття неухильно зменшувався. Суміжний з ним Тульчинський і його продовження - Сулинський і Георгіївський рукави збільшували свою водність. До 1970 р. частка Кілійського рукава досягла 60%, а у 2007 р. лише 50%. Активізація Георгіївського рукава продовжиться, що призведе до зменшення долі стоку Кілійського рукава, яка до 2020 р. буде становить 47%. Кілійський рукав, після випрямлення закрутів Георгіївського рукава, став збільшувати частку стоку з ростом водності Дунаю, хоча ще 25 років тому ситуація була протилежною.

3. Скорочення частки стоку Кілійського рукава, деякі зміни руслового водного балансу по його довжині і проведення водогосподарських заходів привели до зміни гідролого-морфологічних характеристик водотоків цієї частини дельти. Стік рукавів першої та другої внутрішніх дельт Кілійського рукава за останнє десятиліття в цілому скоротився. Водотоки морської Кілійської дельти також змінили свій стан. Рукав Бистрий і Очаківський у природному стані дещо скоротили стік, Старостамбульський - практично не змінив свою водність. Періодичне проведення гідротехнічних робіт у період 2004-2007 рр. на барі рукава Бистрий викликало деяку активізацію водотоку. Найбільш істотно за останні роки скоротив витрати води рукав Прорва. Подальше скорочення стоку Кілійського рукава в його витоку буде знижувати водність рукавів Кілійськой дельти (за винятком рукава Бистрий). Дрібні рукава Лімба й Курильський можуть припинити своє існування.

4. Уточнені архівні дані витрат завислих наносів на постах Рені та Ізмаїл за 1961 -2005 рр. Стік завислих наносів Дунаю виявився рівним 42,4 млн. т/р., а його Кілійського рукава - 24,7 млн. т/р., що на 13 та 11% більше архівних даних.

5. Для підвищення надійності вимірів твердого стоку необхідно збільшити кількість проб, що відбираються на визначення мутності як на гідрологічних постах, так і на гідростворах. У схемах розрахунку необхідно виключити випадки од сер, а також уточнювати час руслового добігання від постів до гідростворів.

6. Обґрунтована і практично реалізована методика гідрометричних вимірів, яка дозволяє оцінити просторову і часову мінливість швидкості течії та мутності води в рукавах дельти. Наведені рекомендації стосовно дослідження часової мінливості швидкості течії і мутності води в польових умовах.

7. Зміни витрат води в рукавах Кілійської дельти за короткі проміжки часу при утворенні й розвитку згонів і нагонів значні й іноді перевищують погрішності вимірів витрат води. Виходячи з цього, в схемах розрахунку перерозподілу стоку води й наносів у Кілійській дельті запропоновано використовувати поправки на дію вітру.

8. Створено експериментальний зразок грунтовідбірника для відбору проб донних відкладень дельти, його використання дозволило істотно збільшити ефективність гідрометричних робіт. Розроблений відбірник відноситься до приладів для взяття проб зі зміною структури донних відкладень і має низку переваг перед стандартними приладами подібного класу.

9. Оцінено багаторічні зміни морфометрічних характеристик рукавів Кілійськой дельти. На рукавах пасивної групи за багаторічний період відбулося скорочення площ поперечних перерізів, на активних - збільшення. Як показує проведений аналіз, зміни морфометрії рукавів у цілому збігаються з динамікою їх водності і є об'єктивними показниками тенденцій розвитку водотоків дельти.

10. Останнім часом днопоглиблювальні роботи в З’єднувальному каналі припинені. Тим самим втрачається можливість транзитної проводки суден через Очаківську систему водотоків. Найбільш перспективним для цілей судноплавства на території України залишається рукав Бистрий.

11. Надано характеристику динаміки морського краю Кілійської дельти. У ній і на прилеглій акваторії гирлового узмор'я процеси акумуляції наносів переважають над ерозією. Сучасна середня швидкість наростання Кілійської дельти - 0,25 км2/р. Морський край Кілійської дельти поступово згладжується. При збереженні сучасних умов формування Кілійської дельти її повільне висування в море продовжиться із загасаючою інтенсивністю.

Публікації автора:

 1. Гопченко Е.Д. Многолетнее изменение морфометрических характеристик рукавов Килийской дельты Дуная / Гопченко Е.Д., Черой А.И. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник - 2006. – Т. 11. – С. 76-80.

 2. Гопченко Е.Д. Время руслового добегания на украинском участке реки Дунай / Гопченко Е.Д., Черой А.И. // Вісник Одеського державного екологічного університету: Наук. журнал. - 2007. - Вип. 4. – С. 274-279.

 3. Гопченко Е.Д. Временная изменчивость скорости течения и мутности воды в рукаве Быстрый Килийской дельты Дуная / Гопченко Е.Д., Черой А.И. // Вісник Одеського державного екологічного університету: Наук. журнал. – 2008 - вип. 6.- С. 122 – 128.

 4. Черой А.И. Расчет посадок уровня воды на участке Измаильский Чатал – бар рукава Быстрый после проведения гидротехнических работ в Килийской дельте Дуная / Черой А.И. // Межвід. наук. зб. України. - Метеорологія, кліматологія та гідрологія – 2005. – Вип.49. - С. 432 - 438.

 5. Черой А.И. Процессы дельтообразования в устье Дуная / Черой А.И., Лихоша Л.В. // Экология моря: сборник научных трудов - Севастополь – 2007. – Вып. 74. – С. 91-94.

 6. Гопченко Е.Д. Динамика морского края дельты реки Дунай и дна её устьевого взморья / Гопченко Е.Д., Черой А.И. // Український гідрометеорологічний журнал: Наук. журнал. – 2006. – № 1. – С. 163–169.

 7. Выхованец Г.В. Основные закономерности развития потоков наносов вдоль морского края Килийской дельты Дуная / Выхованец Г.В. Черой А.И. Орган Л.В. // Причорноморський екологічний бюлетень. - 2006. - № 3-4 – С. 102-111.

 8. Cheroy A. On the problem of the suspended sediment flow account in the Danube Delta. / Cheroy A. // Proc. X International Symposium on River Sedimentation -2007. - Vol. IV. - P. 22-26.

 9. Mikhailova M.V. Dynamics of the delta coastlineas an indicator of the evolution of the Chilia delta at the Danube mouth[Electronic resource] / Mikhailova M.V., Cheroy A.I., Mikhailov V.N. //Proc. XXIII Conference of Danube Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. – 2006. - (CD-ROM) - P. 1-10.

 10. Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія: матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції 15-17 листоп., 2006, Київ / Укр. н.- д. гідрометеорол. ін-т МНС України та НАН України [та ін.]- К., 2006 - С. 72-73.

 11. Матеріали VI наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ 10-16 травня 2006, Одеса / М-во осв. і науки, Одеськ. держ. екол. ун-т - Одеса: ОДЕКУ, 2006 - С.14.

 12. Матеріали VII наукової конференції молодих вчених присвяченої 75-річчю утворення Одеського державного екологічного університету 14-19 травня 2007, Одеса / М-во осв. і науки, Одеськ. держ. екол. ун-т. – Одеса: ОДЕКУ, 2007 - С.29.

 13. Тезисы V Международной научно-практической конференции молодых ученых по проблемам водных экосистем «Pontus Euxinus - 2007» 24-27 сентября 2007, Севастополь / Институт биологии южных морей им. А.О. Коваленко НАН Украины – Севастополь: ЄКОСИ-Гидрофизика, 2007. – С. 110.

 14. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, «Глобалізаційні процеси в природокористуванні», 19-23 трав. 2008, Алушта/ НАН України та Ін-т проблем національної безпеки РНБО України[та ін.] – Алушта, НПЦ «Екологія Наука Техніка», 2008 - С. 26.

 15. XXIII Conference of the Danube countries on hydrological forecasting and hydrological bases of water management, 28-31 August 2006, Belgrade: conference abstracts / National Committee of Serbia for the International Hydrological Programme of UNESCO[et al]. – Belgrade - 2006. - P. 77-78.