Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика колоїдних систем


Пацаган Тарас Миколайович. Статистико-механічне моделювання впливу пористих середовищ на властивості рідин : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.24 / НАН України; Інститут фізики конденсованих систем. - Л., 2005.Анотація до роботи:

Пацаган Т.М. Статистико-механічне моделювання впливу пористих середовищ на властивості рідин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.24 – фізика колоїдних систем. Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України, Львів, 2005.

Дисертацію присвячено теоретичному дослідженню властивостей рідин, адсорбованих в пористому середовищі. Моделлю вибрана частково заморожена система, що являє собою суміш двох компонент, одна з яких є нерухомою. Використовуючи різні техніки та наближення в рамках теорії інтегральних рівнянь і методи комп’ютерного моделювання, розраховано фазові діаграми газ-рідина для флюїду в невпорядкованому пористому середовищі, отримано ряд динамічних характеристик для молекул флюїду та досліджено структурні властивості флюїду в порах. Крім властивостей простої рідини в ідеалізованій матриці, розглянуто структурні та динамічні властивості молекул води в складній атомарно деталізованій структурі матриці, частинки якої представлені у вигляді композитів кремнезему, на поверхні яких розташовані гідроксильні групи. Випадок наявності в порах іона уранілу також вивчено в рамках даного дослідження. На базі асоціативного підходу теорії класичних рідин запропоновано новий метод розрахунку термодинамічних властивостей, в якому ідея Ебелінга стосовно представлення константи реакції використовується в рамках асоціативного середньо-сферичного наближення і узагальнюється на випадок реплічних рівнянь Орнштейна-Церніке. На основі цього отримано аналітичні вирази вільної енергії та хімічного потенціалу для системи слабоасоційованих частинок в невпорядкованій матриці.