Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Радіофізика


Должиков Володимир Васильович. Статистичний аналіз та синтез випромінюючих систем в зоні Френеля : Дис... д-ра наук: 01.04.03 - 2005.Анотація до роботи:

Должиков В.В. Статистичний аналіз і синтез випромінюючих систем в зоні Френеля. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю- 01.04.03 – радіофізика – Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2005.

Розроблено розділ статистичної теорії ВС, який стосується середніх локальних характеристик поля в зоні Френеля сфокусованої ВС з круглою апертурою за наявності флуктуацій поля збудження. Досліджено особливості просторового розподілу середньої інтенсивності електромагнітного поля за наявності флуктуацій фази джерел різного походження. З'ясовано основні відмінності від характеру розподілу середньої інтенсивності лінійних ВС.

Розвинуто загальний підхід до постановки і розв’язання задач синтезу ВС за заданим, в загальному випадку тривимірним, розподілом електромагнітного поля в зоні Френеля з врахуванням флуктуацій амплітудно-фазового розподілу (АФР), які формулюються в статистичній постановці. Метод вперше дозволяє знайти не тільки оптимальний середній АФР, але і оптимальне припустиме значення дисперсії флуктуацій. Його застосовано як для зони Френеля, так і для дальньої зони. Вивчено можливість вияву ефектів надспрямованості (НС) і надпідсилення (НП) за наявності в ВС флуктуацій АФР. Розв’язано задачу синтезу передавальної антени тракту передачі енергії НВЧ променем за критерієм максимуму середнього ККД передачі і перетворення енергії в постійний струм. Показано, що розроблений підхід стосовно синтезу дискретних ВС – лінійних антенних решіток з широкими провалами в ДС за наявності флуктуацій струмів збудження - у разі малих, менше 0.5l, міжелементних відстаней дозволяє одержати значно велику глибину провалу в діаграмі спрямованості в порівнянні з відомими методами.

Публікації автора:

 1. Активные передающие антенны / Должиков В.В., Лучанинов А.И., Сакало С.Н. и др.; Под ред. Должикова В.В., Цыбаева Б.Г. – М.: Радио и связь, 1984. – 144 с.

 2. Должиков В.В. Продольное распределение интенсивности поля в зоне Френеля круглой сфокусированной апертуры // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков, 1998. – Вып. 106. – С. 97–108.

 3. Должиков В.В., Горелов Ю.П. Средние характеристики круглой апертуры со спадающим амплитудным распределением // Вісник Харківського національного університету. Сер. „Радіофізика та електроніка”. – 2000. – № 467. – С. 39 – 46.

 4. Должиков В.В. Средние характеристики круглой апертуры при наличии флуктуаций фазы // Изв. вузов.: Радиоэлектроника. – 2002. – №10. – С. 58–67.

 5. Должиков В.В. Средняя диаграмма направленности в зоне Френеля круглой сфокусированной апертуры при наличии квазидетеминированных случайных фазовых ошибок // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков, 2002. – Вып. 127. – С. 24–31.

 6. Должиков В.В. Средние характеристики круглой сфокусированной апертуры со спадающим амплитудным распределением при наличии квазидетеминированных случайных фазовых ошибок // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков, 2002. – Вып. 129. – С. 35–43.

 7. Должиков В.В. Продольное распределение средней интенсивности поля круглой сфокусированной апертуры при наличии флуктуаций фазы // Вісник Харківського національного університету. Сер. „Радіофізика та електроніка”. – 2002. – № 570. – С. 30–35.

 8. Должиков В.В. Шокало В.М., Лучанинов А.И. Параметрический синтез слабонаправленных антенн // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков, 1983. – Вып. 65. – С. 35–43.

 9. Должиков В.В. Синтез круглой апертуры с заданным радиальным распределением поля в зоне Френеля // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков, 2000. – Вып. 116. – С. 163–168.

10. Должиков В.В., Горелов Ю.П. Синтез апертурных антенн с заданным радиальным распределением поля в зоне Френеля // Радиоэлектроника и информатика. – 2001. –.№1(14). – С. 16–20.

11. Должиков В.В., Горелов Ю.П. Синтез апертурных антенн по заданному распределению поля в зоне Френеля // Вісник Харківського національного університету. Сер. „Радіофізика та електроніка”. – 2001. – № 513. – С. 147 – 150.

  1. Шифрин Я.С., Должиков В.В. Статистический синтез линейной непрерывной антенны по заданной диаграмме направленности // Радиотехника и электроника. – 1994. – Т.39, № 8–9. – С. 1329–1335.

  13. Должиков В.В. О статистическом синтезе линейных антенн по заданной диаграмме направленности // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков, 2001. – Вып. 120. – С. 76–81.

  1. Должиков В.В. О чувствительности решения задач статистического синтеза антенн // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков, 2001. – Вып. 122. – С. 50–55.

  2. Должиков В.В. Об устойчивости решения задачи статистического синтеза антенн с заданной диаграммой направленности // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков, 2002. – Вып. 124. – С. 55–61.

  3. Должиков В.В. Статистический синтез апертурных антенн по заданному распределению поля в зоне Френеля // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков, 2002. – Вып. 130. – С. 16–24.

  4. Шифрин Я.С., Должиков В.В., Радченко В.Ю. Сверхнаправленность в статистической теории антенн. – Харьков, 1987. – 140 с. – Деп в УкрНИИРТИ 05.01.88, №88.

  5. Должиков В.В., Радченко В.Ю. Влияние случайных ошибок в антенне на ее предельный КНД // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков, 1990. – Вып. 95. – С. 76–81.

  6. Должиков В.В. Статистический синтез линейных антенн с максимальным коэффициентом усиления // Радиоэлектроника и информатика. – 1997. – №1. – С. 23– 26.

  7. Должиков В.В. Устойчивость и чувствительность решения задачи синтеза линейной антенны с максимальным средним КНД // Вісник Харківського національного університету. Сер. „Радіофізика та електроніка”. – 2002. – № 544. – С. 34–39.

  8. Должиков В.В Средняя добротность и средний КНД линейной антенны // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков, 2002. – Вып. 125. – С. 76–81.

  9. Должиков В.В., Лихограй В.Г. Оптимизация тракта передачи энергии СВЧ-лучом при наличии случайных ошибок поля возбуждения передающей антенны // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков, 1997. – Вып. 103. – С. 158 – 168.

  10. Должиков В.В., Рыбалко А.М. Метод статистического синтеза антенных решеток с широкими провалами в диаграмме направленности // Изв. вузов.: Радиоэлектроника. – 1998. – №11. – С. 55–61.

  11. Должиков В.В., Рыбалко А.М Статистический синтез антенных решеток с низкой чувствительностью оптимальных диаграмм к флуктуациям в распределении источников // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков, 2001. – Вып. 121. – С. 11–14.

  12. Должиков В.В., Рыбалко А.М. Синтез антенных решеток с провалами в диаграмме направленности при наличии флуктуаций амплитудно-фазового распределения // Тр. 5-ой Крымской конференции “СВЧ-техника и спутниковые телекоммуникационные технологии”. – Севастополь, 25–27 сентября 1995. – Т. 2. – С. 456–460.

  26. Dolzhikov V.V. Longitudinal Field Strength Distribution in the Fresnel Zone of a Round Focused Aperture // Telecommunications and Radio Engineering. – 1998. – Vol. 52, № 6. – P. 70–78.

  27. Dolzhikov V.V. Mean Power-Directivity Diagram of a Round Aperture in the Presence of Phase Fluctuations // Telecommunications and Radio Engineering. – 1998. – Vol.52, № 6. – P. 79–86.

  28. Dolzhikov V.V., Gorelov Y.P. Mean Characteristics of a Circular Aperture with a Tapered Amplitude Distribution // Telecommunications and Radio Engineering. – 2002. – Vol. 58, № 11/12. – P. 1–10.

  29. Dolzhikov V.V. A Technique for Synthesizing Circular Apertures with a Prescribed Radial Distribution of the Field in the Fresnel Zone // Telecommunications and Radio Engineering. – 2002. – Vol. 57, № 4. – P 27–34.

  30. Shifrin Ya.S., Dolzhikov V.V. The statistical synthesis of a linear continuous antenna by given radiation pattern // Journal of Communication Technology and Electronics. – 1994. – Vol.39, № 13. – P. 59–66.

  31. Dolzhikov V.V. On Solution Stability of Problems in the Statistical Antenna Synthesis over Prescribed Field Pattern // Telecommunications and Radio Engineering. – 2002. – Vol. 58, № 9/10. – P. 79–87.

  32. Dolzhikov V.V., Lihograj V. G. Optimization of a Beam Microwave Power Transmission Sysytem of the Presence of Random Errors of the Transmitting Antenna Illumination // Telecommunication and Radioengeneering. – 1998. – № 4. – P. 46–52.

  33. Dolzhikov V.V., Rybalko A.M. A Method Statistical Synthesis of Antenna Arrays with Broad Nulls in radiation Pattern // Electronics and Communications Systems. – 1998. – Vol. 41, №11. – P. 35–39.

  34. Dolzhikov V.V. The Mean Characteristics of a Round Aperture under phase Fluctuation Condition // Electronics and Communications Systems. – 2002. – Vol. 45, № 10. – P. 43–49.

  35 Должиков В.В., Рыбалко А.М. Синтез антенных решеток с провалами в диаграмме направленности при наличии флуктуаций амплитудно-фазового распределения // Тр. 5-ой Крымской конференции “СВЧ-техника и спутниковые телекоммуникационные технологии”. – Севастополь, 25–27 сентября 1995. – Т. 2. – С. 456–460.

  36. Должиков В.В. Шокало В.М., Лучанинов А.И. Параметрический синтез излучателей слабонаправленных активных передающих антенн // Тр. IV Межведомст. конференции “Машинное проектирование устройств и систем СВЧ”. – Киев, 1981. – С. 23.

  37. Шифрин Я.С., Должиков В.В. Сверхнаправленность в статистической теории антенн // Тр. XI Всесоюзной науч. сессии НТОРЭС им. А.С. Попова. – М., 1985. – С. 21.

  38. Должиков В.В., Радченко В.Ю., Толстова С.В. Сверхнаправленность и статистика антенн // Тез. VIII Всесоюзной НТК “ Радиоэлектроника и связь”. – Москва-Свердловск, 1988. – С. 15.

  39. Шифрин Я.С., Должиков В.В., Рыбалко А.М. Синтез антенных решеток при наличии ошибок токов возбуждения // Тез. докл. III Международной НТК “ Методы представления и обработки случайных сигналов и полей”.– Харьков-Туапсе, 24–27 сентября 1993.– С. 14.

  40. Шифрин Я.С., Должиков В.В., Радченко В.Ю. Статистика антенн и сверхнаправленность // Тез. докл. I Всесоюзной НТК “Устройства и методы прикладной электродинамики”. – Одесса, 1988. – С. 17.

  41. Шифрин Я.С., Должиков В.В., Радченко В.Ю. Максимальный КУ линейной антенны при наличии случайных ошибок // Тр. Всесоюзной НТК “Методы представления и обработки сигналов и полей“. – Туапсе,1989. – С. 64.

  42. Должиков В.В., Радченко В.Ю. О статистическом синтезе линейных антенн по заданной диаграмме направленности // Тр. Республиканской НТК “Теория и практика измерений параметров электромагнитных колебаний и линий передачи”. – Харьков, 1991. – С. 11.

  43. Должиков В.В., Рыбалко А.М. Метод формирования ДН АР с глубокими нулями и регулируемой дисперсией // Тр. 3-й Всероссийской НТК „ФАР-94”. - Казань, 1994. – С. 16.

  44. Shifrin Ya.S., Dolzhikov V.V. Linear Antenna Statistical Synthesis by the Given Radiation Pattern // Radio Science Meeting URSI. – Seatle (USA), June 19–24, 1994. – Р. 120.

  45. Должиков В.В., Рыбалко А.М. Синтез антенных решеток с провалами в диаграмме направленности при наличии флуктуаций амплитудно-фазового распределения // Тр. 5-ой Крымской конференции “СВЧ-техника и спутниковые телекоммуникационные технологии”. – Севастополь, 25–27 сентября 1995. – Т. 2. – С. 456–460.

  46. Должиков В.В. Статистический синтез линейных антенн с максимальным коэффициентом усиления // Тр. 5-ой Крымской конференции “СВЧ-техника и спутниковые телекоммуникационные технологии”. – Севастополь, 25–27 сентября 1995. – Т. 2. – С. 361–365.

  47. Dolzhikov V.V., Radchenco V.U. Maximum Gain of Linear Antennas in the Presence of Amplitude-Phase Fluctuations Parameters Value // Proc. II International Conference of Radiocommunication, Audio and Television Broadcasting. – Odessa (Ukraine), September 19–22, 1995. – P. 266–269.

  48. Dolzhikov V.V., Ribalko A.M. Statistic Synthesis of Antenna Arrays with a Nulls in a Pattern // Proc. II International Conference of Radiocommunication, Audio and Television Broadcxasting. Odessa (Ukraine), September 19–22, 1995. – P. 271–275.

  49. Dolzhikov V.V., Rybalko A.M. Statistical Synthesis of Antenna Array Pattern with broad Nulls // Proc. I International Conferece on Electromagnetics for Advanced Applications (ICEAA). – Torino (Italy), September, 1995. – P. 214 – 217.

  50. Dolzhikov V.V., Rybalko A.M. Statistical Synthesis of Antenna Arrays with Nulls in the Pattern in the Presence of Random Errors in the Excitation Currents // Direct and Inverse Problems of the Electromagnetic and Acoustic Waves Theory (DIPED-95). – Lviv-Bryukhovichi, September 19–21, 1995, P. 36–37.

  51. Dolzhikov V.V., Radchenko V.Ju. Maximum Gain of Linear Antennas in the Presence of Excitating Currents Fluctuations // Direct and Inverse Problems of the Electromagnetic and Acoustic Waves Theory (DIPED-95). – Lviv-Bryukhovichi, September 19–21, 1995. – P. 38–39.

  52. Dolzhikov V.V., Lyhograi V.G. Maximum Efficiency of a beamed Microwave Power Transmission at the Presence of Fluctuations of theTransmitting Antenna Illumination // Proc. Second International Conference on Antenna Theory and Techniques. - Kyiv (Ukraine), May 20–22, 1997. - P. 329–330.

  53. Dolzhikov V.V. Average Power Pattern of the Circular Aperture in the Fresnel Zone in the Presence of Phase Arrors // Proc. 7 th International Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology”. – Sevastopol (Crimea, Ukraine), September 15–18, 1997. – P. 514–517.

  54. Dolzhikov V.V., Lyhograi V.G. Effect of Random Phase Errors on the Radiation Intensity of the Focused Circular Aperture // Proc. Second International Conference on Antenna Theory and Techniques. – Kyiv (Ukraine), May 20–22, 1997. – P. 5–7.

  55. Dolzhikov V.V. Axial Intensity Distribution of a Field in the Fresnel Region of the Circular Focused Aperture // Proc. 8th International Crimean Conference “Microwave & Telecommunication technology”. – Sevastopol (Crimea, Ukraine), September 15–18, 1998. – P. 518–520.

  56. Dolzhikov V.V. Synthesis of the Axial Pattern of the Focused Circuler Apertures // Proc. 8th International Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology”. – Sevastopol (Crimea, Ukraine), September 15–18, 1998, - P. 523- 526.

  57. Должиков В.В., Горелов Ю.П. Средние характеристики круглой апертуры при наличии флуктуаций поля возбуждения // Тр. 4-ой Международной конференции “Теория и техника передачи, приема и обработки информации”. – Туапсе, сентябрь 1998. – С. 120 – 121.

  58. Должиков В.В. Продольное распределение средней интенсивности поля в зоне Френеля круглой апертуры при наличии флуктуаций фазы // Сб. научных тр.1-ого Международного радиоэлектронного Форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития.» (МРОФ-2002). – Харьков: АН ПРЭ, ХНУРЭ, 2002. – Ч1. – С. 225–228.

  59. Должиков В.В. Об устойчивости решения задачи статистического синтеза антенн по заданной диаграмме направленности // Сб. научных тр. 8-ой Международной конференции “Теория и техника передачи, приема и обработки информации” (ИИСТ-2002). – Харьков: ХНУРЭ, 2002. – С. 300 –302.

  60. Dolzhikov V.V., Serbin A.V. The Radial Distribution of Average Field Intensity in Fresnel Zone of the Circular Focused Aperture // Proceedings of the Internetional Conference TCSET’2004. Lviv-Slavsko (Ukraine), February 24–28, 2004. – P. 115–118.

  61. Dolzhikov V.V., Serbin A.V. Field of the Focused Apertures Radiating into the Material Medium // MSMW’04 Symposium Proceedings. Kharkov (Ukraine), June 21–26, 2004. – P. 671–673.