Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Стронько Борислав Юрійович. Статус буттєвого часу в музиці: дисертація канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. - К., 2003.Анотація до роботи:

Стронько Б.Ю. Статус буттєвого часу в музиці. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. – Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2003.

Дисертацію присвячено розгляду різних проявів часу у таких сферах музичного мислення, як композиція, драматургія, музичні засоби. При цьому час осмислюється згідно філософії буття М.Хайдеггера – як онтологічний взаємозв’язок минулого, теперішнього, майбутнього, що має 4 основні види (виміри). У дисертації їм (вимірам) відповідають певні типи подієвості, тобто загального характеру подій щодо структури часу.

Розглянуто різні види взаємодії вимірів часу, роль часу у взаємозбагаченні композиції, драматургії, музичних засобів.

Можливості нового підходу до проблеми “час та музика” показано на прикладах порівняльного аналізу як окремих музичних засобів у стилях різних епох, так і творів сучасних українських композиторів – В.В.Сильвестрова та Ю.Я.Іщенка.

Також робиться висновок, що музична драматургія є одним із важливих факторів еволюції музичних засобів. Заснована на онтологічній недостатньості теперішнього, вона може провокувати відчуття неповноти можливостей, що реалізовані на даний момент. Гострі драматургічні злами та напружені повороти у розгортанні музичної думки – це природні приводи для застосування екстраординарних музичних засобів – або рідко застосовуваних, або нових.

Таким чином в масштабі еволюції музики драматургія є також і фактором динамізації та збагачення музичних засобів.

У Додатку надається порівняльний аналіз буттєво-часових аспектів Сонати для фортепіано №2 В.Сильвестрова та Сонати для скрипки з фортепіано №4 Ю.Іщенка.

Публікації автора:

  1. Музичний твір як інтерпретація властивостей часу. // Київське музикознавство: Збірка статей. Вип. 2.: Проблеми музичної інтерпретації. – Київ, 1999. – С.47-57.

  2. Значение факторов прошлого, настоящего, будущего в музыке. // Київське музикознавство: Збірка статей. Вип. 5. – Київ, 2000. – С. 186-192.

  3. Музыкальный текст во времени: гармония противоречий. // Київське музикознавство. Текст музичного твору: практика ї теорія: Збірка статей. Вип. 7. – Київ, 2001. – С.57-65.

  4. О некоторых временных аспектах взаимосвязей между событиями в музыке // Музичне мистецтво: традиції, досягнення, перспективи. Збірка статей. – Донецьк, 1998. – С. 44-48.