Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Кравченко Тетяна Володимирівна. Статеве виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20-30 років ХХ століття : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Кравченко Т. В. Статеве виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20-30 років ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2009.

У дисертації досліджено основні підходи до розв’язання проблеми статевого виховання школярів у 20-30-ті роки ХХ століття на основі аналізу вітчизняного історико-педагогічного досвіду, публікацій та архівних матеріалів означеного періоду. Проаналізовано вплив соціальних та політичних трансформацій на розвиток основних положень статевого виховання.

Розкрито основні ідеї та педагогічні підходи до статевого виховання й досвід його реалізації у практичній діяльності школи, сім’ї, громадських організацій. У дисертаційній роботі визначено та систематизовано шляхи, методи та прийоми статевого виховання школярів у вітчизняній педагогіці 20-30 років ХХ століття.