Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Соціальна структура, соціальні інститути та процеси


Зоткін Андрій Олексійович. Становлення регіональних владних еліт в Україні : дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / НАН України; Інститут соціології. - К., 2005.Анотація до роботи:

Зоткін А.О. Становлення регіональних владних еліт в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини. Інститут соціології Національної академії наук України. Київ, 2005.

Здійснено огляд основних концепцій щодо регіональних владних еліт. Визначені основні функції регіональної еліти на регіональному й загальнонаціональному рівнях, а також показники стабілізації процесів становлення регіональних владних еліт. Проаналізовано взаємозв’язок між процесами становлення регіональних владних еліт та трансформаціями інститутів регіональної влади. Досліджені моделі взаємовідносин регіональних владних еліт з центром. Здійснено аналіз моделі становлення регіональної владної еліти України на прикладі Автономної республіки Крим. Досліджені причини та наслідки трансформації структури владної еліти Криму, вивчено ступінь її ефективності в інституті української влади, проаналізовані її соціально-психологічні установки.

Публікації автора:

  1. Зоткін А. Деякі аспекти елітогенезу в Україні та Криму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002 г. – №1.– С. 202-211.

  2. Зоткін А. Вибори 2002 року як етап формування політичної еліти України та Криму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. - №1. – С. 137-143.

  3. Зоткін А. Інститут регіональної влади на прикладі Автономної республіки Крим: циркуляція і рекрутація владних еліт // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. - №4. – С. 175-184.

  4. Зоткін А. Регіональні виміри ставлення населення України до владної еліти // Українське суспільство-2003. Соціологічний моніторинг / За ред. д.е.н. В.Ворони, д.с.н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2003. – С. 274-282.

  5. Зоткін А. Ставлення населення України і Польщі до інститутів влади // Політичний менеджмент. – 2004. - №3(6). – С. 123-133.

  6. Зоткін А. Роль регіональних еліт та столичного істеблішменту у формуванні владної еліти України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - №3. – С. 95-108.

  7. Зоткін А. Хто заволодіє «печерськими пагорбами»? Регіональні еліти проти столичного істеблішменту // Віче. – 2004. - №10. – С. 52-58.

  8. Зоткін А.О. Феномен кримської політичної еліти в Україні // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства: Наукові доповіді і повідомлення ІІ Всеукраїнської соціологічної конференції / Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України; М.О. Шульга (наук. ред.) та ін. – К., 2002. – С. 500-504.

  9. Зоткін А.О. Інститут регіональної влади на прикладі Автономної республіки Крим: циркуляція та рекрутація владних еліт // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства: Наукові доповіді і повідомлення ІІІ Всеукраїнської соціологічної конференції / Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України. За ред. М.О. Шульги, В.М. Ворони. – К., 2003. – С. 283-286.

  10. Зоткін А.О. Регіональні еліти як джерело формування владної еліти України // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Соціальні процеси в Україні: 4-а Всеукр. соціол. конф., 21 травня 2004 року, м. Київ / Соціол. ассоц. України, НАН України, Ін-т соціології; Гол. ред. В.М.Ворона, М.О.Шульга. – К.: [Ін-т соціології НАНУ: ТОВ “Полігр. центр “Фоліант”], 2004. – С. 514-517.