Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Полушина-Брояко Емілія Ігорівна. Становлення інституцій побутової культури в контексті постмодерних культурних практик : Дис... канд. наук: 26.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Полушина-Брояко Е. І. Становлення інституцій побутової культури в контексті постмодерних культурних практик. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології із спеціальності 26.00.01. – теорія й історія культури. – Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, 2009.

Дослідження присвячене актуальним проблемам трансформації побу-тової культури в контексті постмодерних культурних практик. Здійснено аналіз літератури з питань традиційного побуту українців, проаналізовано сучасні дослідження з туризму, готельно-ресторанного бізнесу, новітніх мис-тецьких практик, зокрема моди та дизайну.

Проаналізовано механізми входження в побут реклами, мас-медіа, новітніх інновацій постмодерної культури.

Зазначається, що поняття „побутова культура” в контексті дисертації використовується синонімічно поняттю „культура побуту” і розглядається як культура кінцевого споживання вироблених в соціумі товарів та послуг.

Відмічено, що туризм як новітня форма побутової культури генетично пов’язаний із мандрівництвом, прочанством та, меншою мірою, подорожами. За постмодерної доби рекреація часто набуває форми саме туристичної подорожі.

Окреме місце в сучасній побутовій культурі посідає мода, яку можна розглядати і як своєрідний феномен культури споживання. Вона тісно пов’язана із дизайном, який в постмодерній культурі також стає невід’ємною частиною побутової культури, проте в якості результатів діяльності, спрямо-ваної на створення предметного середовища повсякденного побуту людини.

Отже, побутова культура історично мінлива у тому числі і з точки зору номенклатури товарів, які здатні перетворитися на предметне середовище побуту, так з точки зору послуг. Наприкінці ХХ століття, яке часто визна-чають як добу постмодерну, побутова культура значно розширюється за рахунок нових складових, а також за рахунок змін конкретного наповнення тих її складових, які можна вважати достатньої традиційними.