Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Рего Ганна Іванівна. Становлення і розвиток суспільного дошкільного виховання в Закарпатті (1836-1918 рр.) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 250арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 167-194.Анотація до роботи:

Рего Г. І. Становлення і розвиток суспільного дошкільного виховання в Закарпатті (1836 – 1918 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2006.

У дисертації досліджено витоки, особливості становлення й етапи розвитку теорії й практики суспільного дошкільного виховання в Закарпатті досліджуваного періоду, виявлено ґенезу його змісту і методів, розкрито основні чинники забезпечення функціонування дошкільних закладів, зародження закладів із підготовки вихователів.

На основі вивчення першоджерел проаналізовано діяльність громадських організацій, зокрема Державної спілки вихователів, щодо створення мережі дошкільних закладів різного типу, досліджено особливості освітньої політики Австро-Угорської монархії в царині дошкілля й обґрунтовано умовні етапи реалізації заходів уряду, світських і громадських спілок, охарактеризовано внесок визначних культурно-освітніх діячів і педагогів у розвиток теорії та практики дошкільного виховання, окреслено перспективи творчого запозичення здобутків їхніх авторських програм у сучасних умовах реформування освітньої галузі в Україні.

Публікації автора:

1. Рего Г. До історії становлення законів про дошкільну освіту // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. – Ужгород, 2004. – № 7. – С. 331-333.

2. Рего Г. Видатні постаті (Угорщини та Австро-Угорщини), причетні до становлення дошкільного виховання в Закарпатті // Науковий вісник Чернівецького університету: педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип. 244. – С. 199–205.

3. Рего Г. Марія Молнар і розвиток методики дошкільної освіти в Закарпатті (кінець ХІХ – початок ХХст.) // Вісник Прикарпатського університету: педагогіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Вип. ХІ. – С. 188–192.

4. Рего Г. Північно-східна спілка вихователів у Закарпатті // Початкова школа. – 2005. – № 5. – С. 47–49.

5. Рего Г. Становлення перших дошкільних закладів в Закарпатті (друга половина ХІХ ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. – 2005. – № 8. – С. 162– 164.

6. Рего Г. Створення та діяльність Північно-східної спілки угорських вихователів у Закарпатті // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія “Медицина”. – 2005. – Вип. 24. – С. 199–202.

7. Рего Г. Генеза дошкільної освіти в Закарпатті // Молодь і ринок. – 2006. – №4. – С. 163–165.

8. Рего Г. Становлення і розвиток дошкільного виховання в Закарпатті (перша половина XIX ст.) // Україна – Польша. Студії взаємин народів-сусідів. – Кіровоград – Дрогобич – Кошалін: Коло, 2004. – Вип. 4. Том 1. – С. 387-391.

9. Рего Г. До історії становлення закладів дошкільного виховання в Закарпатті // Проблеми післядипломної освіти педагогів: Матеріали V Всеукр. наук.-метод. конференції. – Ужгород, 2003. – С. 69–74.

10. Рего Г. Становлення та розвиток дошкільних закладів в Угорщині (і Закарпатті) у ХІХ ст. // Науковий збірник товариства “Просвіта” в Ужгороді. – Ужгород: Два кольори, 2003. – Річник V – VІІ (ХІХ-ХХІ). – С. 17–23.