Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Юрош Олена Миколаївна. Становлення і розвиток музичного виховання в Закарпатті (1919-1939 рр.) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Юрош О.М. Становлення і розвиток музичного виховання в Закарпатті (1919–1939 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

У дослідженні висвітлено становлення і розвиток музичного виховання у Закарпатті в добу його входження до Чехословаччини (1919–1939 рр.).

У дисертації вперше критично осмислено становлення і розвиток музичного виховання в Закарпатті; проаналізовано зміст музичного репертуару на основі цілісного масиву музичних видань («Співаники»); розкрито внесок провідних педагогів Закарпаття у реалізацію підготовки вчителів музики; простежено еволюцію української національної самосвідомості крізь призму патріотичного виховання дітей на рівні музичної освіти у шкільних і молодіжних об’єднаннях («Пласт», хорові колективи «Просвіти»); вивчено концептуальні підходи та виявлено визначальні тенденції й закономірності розвитку музичного виховання в Закарпатті на рівні музичної школи С.Дністрянської, початкових, горожанських, реальних шкіл, Берегівської, Ужгородської, Мукачівської, Хустської гімназій, учительських семінарій, Ужгородської та Мукачівської торговельних академій; до наукового обігу введено невідомі та досі маловідомі факти, а також матеріали, що розширюють перспективи досліджуваної проблематики у контекстуальному вимірі; окреслено можливості використання в сучасних умовах досвіду музичного виховання у Закарпатті, набутого у 1919–1939 рр.