Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Гнесь Наталія Олександрівна. Становлення і розвиток фізичного виховання учнів народних шкіл Буковини (1869 - 1918 рр.) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Гнесь Н.О. Становлення і розвиток фізичного виховання учнів народних шкіл Буковини (1869 – 1918 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007.

У дисертаційній роботі досліджено становлення і розвиток фізичного виховання учнів народних шкіл Буковини. Охарактеризовано передумови та особливості становлення фізичного виховання як педагогічного процесу у народних школах краю. Проаналізовано правові, програмні та методичні основи фізичного виховання учнів у взаємодії з іншими складовими педагогічного процесу тогочасної народної школи. Описано матеріально-технічне забезпечення та фахову підготовку вчителів до викладання означеної шкільної дисципліни. Виявлено основні підходи до реалізації змісту фізичного виховання учнів народних шкіл Буковини – урочна, позаурочна (позакласна та позашкільна) форми організації фізичного виховання у поєднанні із дотриманням правил гігієни у навчанні і побуті. Охарактеризовано діяльність гімнастично-спортивних товариств краю та виокремлено етапи розвитку фізичного виховання учнів народних шкіл Буковини (1869-1918). Окреслено можливі шляхи використання здобутків теорії та практики фізичного виховання учнів народних шкіл Буковини досліджуваного періоду у роботі із сучасними школярами України.