Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Беркій Ольга Володимирівна. Stabat Мater в аспекті жанрово-стильової динаміки : Дис... канд. наук: 17.00.03 - 2007.Анотація до роботи:

Беркій О. В. Stabat Мater в аспекті жанрово-стильової динаміки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво /Львівська державна музична академія імені М. В. Лисенка. – Львів, 2006.

У роботі досліджується еволюція культового жанру католицького обряду Stabat Мater від ХVІ до ХХІ століть, семіотична амплітуда образу Мater Dolorosa крізь призму архетипних, екзистенційних та психологічних речників. Дослідження реалізацій жанрово-семантичного інваріанта в різних історико-стильових умовах виявляє мотивацію жанрової мобільності, її межі та художню результативність, специфіку жанрової парадигми Stabat Мater, яку утворюють середньовічна григоріанська монодія; багатоголосні акапельні мотети та лауди доби Ренесансу (Жоскен Депре, Дж. Палестріна, О. Лассо); цезурно-циклічні камерні та великі кантатні Stabat Мater ХVІІ-ХVІІІ століть (Е. Асторгі, А. Скарлатті, Дж. Перголезі, А. Вівальді,
А. Кальдара, Ф. Тума, Л. Боккеріні, Й. Гайдн); кантатно-мотетні або мотетно-кантатні Stabat Мater романтичної та постромантичної доби; мішані жанрові утворення ХХ–ХХІ століть.

Публікації автора:

  1. Stabat Мater. Романтичні інтерпретації жанру // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – № 1(8). – С. 3–9. – (Серія: Мистецтвознавство).

  2. Stabat Мater. До питання жанрово-семантичного інваріанту // Вісник Прикарпатського ун-ту: Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – Вип. 5. – С. 91–98.

  3. Stabat Мater кантатного типу як жанрова модель культової музики ХVІІІ століття // Мистецькі обрії ’2003: Альманах: Науково-теоретичні праці та публіцистика /Академія мистецтв України / Гол. наук. ред. І. Д. Безгін. – К.: КНВМП Символ-Т, 2004. – С. 152–161.

  4. Stabat Мater в дзеркалі сучасної європейської музикознавчої думки // Українське музикознавство. – К.: НМАУ ім. П. Чайковського, 2004. – Вип. 33. – С. 5–14.