Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Філоненко Мирослава Мирославівна. Спостереження і спостережливість як умови формування екологічного мислення молодших школярів: Дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. - Рівне, 2002. - 200арк. - Бібліогр.: арк. 157-170.Анотація до роботи:

Філоненко М.М. Спостереження і спостережливість як умови формування екологічного мислення молодших школярів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07. - педагогічна та вікова психологія. - Рівненський державний гуманітарний університет. - Рівне, 2002.

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню психолого-педагогічних особливостей розвитку у молодших школярів здібності до спостереження та спостережливості як якості особистості. Уточнене поняття екологічного мислення, визначено умови його формування, ними виступають спостереження і спостережливість.

Визначено параметри і критерії сформованості екологічного мислення у молодших школярів, встановлена пряма залежність рівня екологічного мислення від сформованої здібності до спостереження і спостережливості. Визначено концептуальну модель формування екологічного мислення, яка впроваджена у практику шкільного навчання. За допомогою комплексної методики екологічного навчання і виховання досягнуто достатнього рівня наочно-образного екологічного мислення, спостереження і спостережливості у молодших школярів.