Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Триняк Майя Вікторівна. Спілкування українських школярів із зарубіжними однолітками як фактор формування рис громадянськості: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 1999. - 173л. + дод. - Бібліогр.: л. 152-173.