Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Астрофізика, радіоастрономія


Чубко Лариса Сергіївна. Спектроскопія і фотометрія комет: активність, фізичні умови в атмосферах і поверхневому шарі ядер. : Дис... канд. наук: 01.03.02 - 2008.Анотація до роботи:

Чубко Л.С. Спектроскопія і фотометрія комет: активність, фізичні умови в атмосферах і поверхневому шарі ядер. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.02 – Астрофізика, радіоастрономія. – Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Одеса, 2008.

В дисертаційній роботі на основі спектральних щілинних спостережень комет C/2000 WM1 (ЛІНЕАР), C/2002 T7 (ЛІНЕАР), C/2002 V1 (НЕАТ), 153P/Ікейя-Жанг і 9Р/Темпель 1 за допомогою моделей Шульмана отримано нові значення фізичних параметрів нейтральних атмосфер комет: швидкості витікання молекул з ядра та час життя. Для комет C/2000 WM1 (ЛІНЕАР) і 153P/Ікейя-Жанг також отримано значення швидкостей газовиділення (модель Хазера).

Складено детальні таблиці ототожнених емісійних ліній, які характеризують хімічний склад атмосфер комет C/2000 WM1 (ЛІНЕАР), C/2002 T7 (ЛІНЕАР), C/2002 V1 (НЕАТ) та 153P/Ікейя-Жанг.

Виявлено емісії молекули СО в спектрах у видимому діапазоні довжин хвиль вперше для комети 153Р/Ікейя-Жанг, які раніше було ототожнено лише в трьох кометах, обчислено фактори Франка-Кондона для виявлених смуг – знайдено добре узгодження з відносною інтенсивністю знайдених переходів СО. Запропоновано молекулу СО2+ як батьківську молекулу для утворення молекул чадного газу (СО) в оптичному діапазоні на рівнях смуг Асунді та триплету.

Побудовано криві блиску, розраховано значення фотометричних параметрів Нy і n, проведено дослідження зв’язку флуктуацій блиску із сонячною активністю вперше для наступних комет: C/1999 S4 (ЛІНЕАР), C/2000 WM1 (ЛІНЕАР), C/2002 T7 (ЛІНЕАР), C/2002 V1 (НЕАТ), C/2004 Q2 (Мачхольц), 153P/Ікейя-Жанг і 9Р/Темпель 1. Запропоновано класифікацію кривих блиску досліджуваних комет на три типи за характером асиметрії кривої блиску комети відносно перигелію.

Вперше в щілинних спектрах комет 9Р/Темпель 1 і C/2004 Q2 (Мачхольц) високої роздільної здатності, отриманих дисертантом за допомогою 6-м телескопу САО РАН, виявлено кометний люмінесцентний континуум, що є індикатором присутності складних органічних молекул, і визначено його параметри.

Визначено розміри штучного кратера і запропоновано нову формулу зв’язку міцності із діаметром кратера та оцінено границі міцності на стиснення кометної речовини поверхневого шару ядра при утворенні штучного кратера на ядрі комети 9Р/Темпель 1 в космічному експерименті місії «Діп Імпект».

1. Розраховано нові значення фізичних параметрів нейтральних атмосфер комет: швидкості витікання молекул з ядра та час життя для комет C/2000 WM1 (ЛІНЕАР), C/2002 T7 (ЛІНЕАР), C/2002 V1 (НЕАТ), 153P/Ікейя-Жанг і швидкостей газовиділення для комет C/2000 WM1 (ЛІНЕАР) і 153P/Ікейя-Жанг за моделями Хазера та Шульмана.

2. Визначено хімічний склад нейтральних атмосфер та складено детальні таблиці ототожнених емісійних ліній для комет C/2000 WM1 (ЛІНЕАР), C/2002 T7 (ЛІНЕАР), C/2002 V1 (НЕАТ) та 153P/Ікейя-Жанг.

3. Виявлено рідкісне світіння емісійних ліній молекули СО в спектрах у видимому діапазоні довжин хвиль вперше для комети 153Р/Ікейя-Жанг (які раніше було ототожнено лише в трьох кометах), обчислено фактори Франка-Кондона для виявлених переходів (і вперше – для високо збуджених коливних переходів) – знайдено добре узгодження з відносною інтенсивністю знайдених переходів СО. З аналізу різних фотохімічних реакцій запропоновано молекулу СО2+ як батьківську молекулу для утворення молекул чадного газу (СО) в оптичному діапазоні.

4. Побудовано детальні (на великому інтервалі часу) криві блиску з врахуванням апертури інструмента, проведено розрахунок значень фотометричних параметрів, проведено дослідження зв’язку флуктуацій блиску із сонячною активністю вперше для наступних комет: C/1999 S4 (ЛІНЕАР), C/2001 Q4 (НEAT), C/2002 T7 (ЛІНЕАР), C/2002 V1 (НЕАТ), C/2004 Q2 (Мачхольц), 153P/Ікейя-Жанг і 9Р/Темпель 1. Запропонована класифікація кривих блиску досліджуваних комет на три типи за характером асиметрії кривої блиску комети або за величиною запізнення максимуму яскравості відносно проходження кометою перигелію.

5. Вперше для комет 9Р/Темпель 1 (ціль космічної місії «Діп Імпект») і C/2004 Q2 (Мачхольц) виявлено кометний люмінесцентний континуум, що є індикатором присутності складних органічних молекул, що відіграють роль люмінофорів, і визначено його параметри.

6. Запропоновано нову емпіричну формулу зв’язку міцності із діаметром кратера та оцінено один із основних фізичних параметрів кометної речовини поверхневого шару ядра – міцність на стиснення (середнє значення 50 кН/м2) при утворенні штучного кратера на ядрі комети 9Р/Темпель 1 при зіткненні з ударником КА «Діп Імпект».