Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Оптика, лазерна фізика


Кузнєцова Ганна Олександрівна. Спектральні прояви структурної впорядкованості пристінних шарів органічних полярних рідин. : Дис... канд. наук: 01.04.05 - 2008.Анотація до роботи:

Кузнєцова А.А. Спектральні прояви структурної впорядкованості пристінних шарів органічних полярних рідин. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 — Оптика й лазерна фізика — Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеса. — 2008.

Дисертація присвячена дослідженню механізму димероутворення й структурної впорядкованості тонких пристінних шарів органічних рідин з анізотропними молекулами. Такі рідини займають проміжне положення між ізотропними рідинами, які не здатні утворювати рідкокристалічну структуру, і НРК, для утворення яких не потрібно наявності твердої підкладки.

У дисертації описана теоретична модель, у якій ураховується диполь–дипольна й дисперсійна взаємодія між частками рідини, а також орієнтаційна взаємодія часток рідини з ліофільною твердою підкладкою. Отримано вирази, що описують залежність параметрів порядку мономерів і димерів, а також концентрації мономерів від відстані до твердої підкладки. У рамках запропонованої моделі передбачено існування двофазної системи: одна з них, що безпосередньо прилягає до поверхні твердої підкладки, орієнтаційно впорядкована й складається в основному з димерів, а інша являє собою ізотропну рідку фазу, у якій переважають мономери. Ці фази відділені друг від друга різкою границею розділу. При переході цієї границі параметри порядку мономерів і димерів стрибком падають до нуля, а концентрація мономерів стрибком зростає до одиниці. Запропонована модель одержала експериментальне підтвердження при дослідженні залежності форми електронно–коливальних і коливальних спектрів нітробензолу й анізолу від товщини прошарку. У серіях цих спектрів виявлені ізобестичні точки, на підставі чого було зроблено висновок про існування двох типів поглинаючих центрів, один із яких зв'язується з мономерами, а другий — з димерами. На основі дослідження форми електронно-коливальних спектрів анізолу й нітробензолу показано, що основну роль в утворенні ОВПШ грає орієнтаційна взаємодія мономерів і димерів із твердою підкладкою.

Публікації автора:

  1. A.A.Afanas’eva, V.I. Mikhailenko, Y.M. Popovskii, A.Yu. Popovskii. Manifestation of an orientationally ordered structure in the electronic spectra of nitrobenzene wall-adjacent layers. // Укр. физ. Журн. — 1998. — т. 43, № 3 . — С. 318—321

  2. А.А.Кузнецова, В.И.Михайленко, А.Ю.Поповский, Ю.М. Поповский. Форма полос поглощения ориентационно упорядоченных слоёв жидкости. // Вестник Одесского государственного университета. — 2001. — т. 6, вып. 3. Физ.-мат. науки. — С. 140—146

  3. Vitaliy I. Mikhailenko, Alexey Yu. Popovskii, Anna A. Kuznetsova. Influence of orientational interaction on properties of orientationally ordered wall adjacent layers. // Proceedings of SPIE. XVI International Conference on Spectroscopy of Molecules and Crystals. — 2003.— V. 5507.— P.110—117

  4. А.А.Кузнецова, В.И.Михайленко, А.Ю.Поповский. Ориентационная упорядоченность приповерхностных слоёв нитробензола. // Журнал прикладной спектроскопии. — 2004. — т. 71, № 5. — C. 596—600

  5. A.Yu. Popovskii, A.A. Kuznetsova and V.I. Mikhailenko Orientational ordering and the effect of dimerization in wall-adjacent liquid layers // Journal of Molecular Liquids.—2005. — Vol. 120, Issues 1-3. — P. 127—130

  6. V. I. Mikhailenko, A. Yu. Popovskii and A. A. Kuznetsova Effect of a solid substrate on orientational ordering and the process of associate formation in thin interlayers of solutions of some organic compounds // Journal of Applied Spectroscopy — 2006.— V. 73, № 6.— P.499—503.

  7. Кузнецова А.А., Поповский А.Ю., Михайленко В.И. Особенности димерообразования в пристенных слоях полярних жидкостей // Вісник Одеського нац. ун-ту. — 2006. —Т. 11, вип. 7. — Фізика. — С. 61—67.