Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Іванченко Анатолій Сергійович. Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної свідомості : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Іванченко А.С. Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної свідомості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007.

У даній роботі досліджуються основні аспекти феномену релігійної свідомості. Подається історичний огляд становлення проблеми, критичний аналіз наявних підходів до її вирішення. Наголошується на необхідності міждисциплінарного дослідження релігійної свідомості. Формулюються критерії визначення релігійної свідомості, серед яких основним є релігійне мислення. В контексті змісту релігійної свідомості розкривається проблема релігійної істини. Ґрунтовному аналізу піддано функціональні компоненти релігійної свідомості – релігійне мислення, релігійну мову, релігійний світогляд, релігійну віру, релігійний досвід, ритуальні практики.

Зазначаються основні чинники, які впливають на розвиток релігійної свідомості: вікова динаміка розвитку, стать, характер і темперамент, тип відносин з батьками, іншими близькими родичами чи опікунами. Критерієм психологічної норми в розвитку релігійної свідомості визнано її соціальну адаптивність та сприяння психологічній цілісності особистості.

У висновках обґрунтовується думка про те, що релігійна свідомість є головним інтегративним фактором релігійних систем.

Публікації автора:

  1. Іванченко А.С. Феномен релігійності: особливості і критерії релігієзнавчого підходу // Мультиверсум. Філософський альманах: 3б. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 50. – К.: Український Центр духовної культури, 2005. – С. 154–171.

  2. Іванченко А.С. Особливості дослідження мови як аспекта релігійної свідомості // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / Гол. ред. А.М. Колодний. – № 39. – К.: Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ, 2006. – С. 19–28.

  3. Іванченко А.С. Синкретична свідомість віруючих новітніх релігійних течій: проблеми взаємодії з українським суспільством // Новітні релігійні рухи в Європі та Україні. Матеріали круглого столу / Гол. ред. І.В. Бондарчук та А.М. Колодний. – К.: Світ Знань, 2006. – С. 30–34.

  4. Іванченко А.С. Ознаки релігійної істини в людському досвіді // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (до 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали Міжнародної наукової конференції „Людина – Світ – Культура” (20-21 квітня 2004 року, Київ). – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 549–551.

  1. Іванченко А.С. Релігійна істина як аспект релігійної свідомості // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету-2005" (26-27 квітня 2005 року): Матеріали доповідей та виступів.. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2005. – Ч. IV. – С. 78–79.

  2. Іванченко А.С. Релігійний досвід – проблеми визначення та варіанти типологізації // Дні науки філософського факультету – 2006: Міжнародна наукова конференція (12-13 квітня 2006 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006. – Ч. 3. – С. 38–40.

  3. Іванченко А.С. Адаптивність як науковий критерій психологічної норми та патології в релігійній свідомості // Дні науки філософського факультету – 2007: Міжнародна наукова конференція (18–19 квітня 2007 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2007. – Ч. VII. – С. 105–107.

Анотації