Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Спеціальні та галузеві соціології


Піронкова Оксана Феліксівна. Соціокультурна гетерогенність новин в національному медіа просторі: дисертація канд. соціол. наук: 22.00.04 / НАН України; Інститут соціології. - К., 2003.Анотація до роботи:

Піронкова О.Ф. Соціокультурна гетерогенність новин в національному медіа просторі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – Інститут соціології Національної академії наук України, Київ, 2003.

У дисертації досліджуються зміст і структура новин у пресі і на телебаченні України. Аналіз здійснений на трьох рівнях: загальнометодологічному, методично-операціональному, а також на емпіричному рівні, на якому теоретичні установки й обґрунтовані методичні підходи були реалізовані в процедурах збору, обробки й інтерпретації первинної соціологічної інформації. Виявлено механізми трансформації подій у повідомлення. Розглянуто тенденції гомогенізації змісту повідомлень під впливом комерціалізації медіа й деполітизації новин в Україні.