Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


124. Проскурняк Олена Ігорівна. Соціально-психологічна адаптація учнів молодших класів допоміжної школи- інтернату: дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Інститут спеціальної педагогіки АПН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

Проскурняк О. І. Соціально-психологічна адаптація учнів молодших класів допоміжної школи-інтернату. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія. – Інститут спеціальної педагогіки АПН України, Київ, 2004.

Дисертація містить результати теоретико-експериментального дослідження проблеми соціально-психологічної адаптації розумово відсталих дітей, яке здiйснювалося на основі вивчення психолого-педагогічних умов забезпечення корекційного впливу на учнів початкових класів допоміжної школи-інтернату в умовах позакласної виховної роботи.

З’ясована сутність соціально-психологічної адаптації розумово відсталих дітей, визначені та вивчені її структурні компоненти (спілкування, міжособистісні стосунки, психологічний клімат) та прояви дезадаптації.

Розроблено адаптаційно-розвивальну програму для учнів молодших класів, спрямовану на усунення проявів дезадаптації та розвиток адаптаційних можливостей, підвищення рівня адаптації, доведено ефективність її використання.

Публікації автора:

  1. Пономаренко О. І. Морально-духовне виховання гуманного ставлення соціуму до людей з психофізичними вадами: соціально-педагогічний аспект // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): Зб. наук. праць. – Кн. І. – К., 2000. – С.82 – 85.

  2. Пономаренко О.І. Робота соціального педагога з батьками як умова здійснення гуманістично спрямованого виховного процесу в допоміжній школі // Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): Зб. наук. праць. – Кн. ІІ. – К., 2001. – С. 245 – 249.

  3. Пономаренко О.І. Інтеграція зусиль педагогів і психологів у процесі соціальної адаптації учнів допоміжної школи // Імідж сучасного педагога: Зб. наук. праць. – 2002. – № 3. – С. 17 – 19.

  4. Пономаренко О.І. Соціально-психологічний аспект дослідження процесу адаптації дітей із психічними вадами // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наук. праць. – Вип. 5.– Х.: ХДАК, 2001. – С. 242 – 250.

  5. Пономаренко О. І. Соціально-педагогічна адаптація в процесі організації життєдіяльності дітей в умовах школи-інтернату // Вісник Харківської державної академії культури. – Вип. 9. – Х.: ХДАК, 2002. – С. 241 – 249.

  6. Проскурняк О.І. Особистісно-орієнтовані технології розвитку комунікативних навичок у процесі соціально-педагогічної адаптації учнів допоміжної школи // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наук. праць. – Вип. 11. – Х.: ХДАК, 2003. – С. 237 – 246.

  7. Проскурняк О.І. Соціально-психологічний тренінг як засіб допомоги у процесі соціальної адаптації учнів з обмеженими можливостями // Дефектологія. – 2003. – № 3. – С. 23 – 27.

  8. Проскурняк О.І. Формування комунікативних навичок як складова соціальної адаптації дітей з обмеженими розумовими можливостями // Дефектологія. – 2004. – № 1. – С. 24 – 27.

Анотації