Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


Гребенюк Тетяна Миколаївна. Соціально-психологічна адаптація інвалідів з вадами зору до навчання у вищих навчальних закладах : Дис... канд. наук: 19.00.08 - 2008.Анотація до роботи:

Гребенюк Т.М. Соціально-психологічна адаптація інвалідів з вадами зору до навчання у вищих навчальних закладах . – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія. – Інститут спеціальної педагогіки АПН України, Київ, 2008.

Дисертаційне дослідження присвячено актуальній науковій проблемі визначення особливостей соціально-психологічній адаптації студентів-інвалідів по зору до навчання у вищих навчальних закладах. В дисертації проаналізовано основні підходи до процесу адаптації в сучасній загальній та спеціальній психологічній науці, визначено сутність процесу соціально-психологічної адаптації студентів-інвалідів по зору в студентській групі інтегрованого типу. Науково обґрунтовано комплекс психологічних умов та визначено фактори, які впливають на процес соціально-психологічної адаптації студентів-інвалідів по зору до навчання у ВНЗ. Адаптовано до контингенту досліджуваних методи соціометрії, діагностики психічних станів, факторів та рівнів соціально-психологічної адаптації сліпих та слабозорих студентів. Встановлено рівні, критерії та показники адаптованості студентів-інвалідів по зору, а також вплив на перебіг процесу адаптації мотивів навчання за спеціальністю, спрямованою на допомогу дітям з проблемами, ідентичними реципієнтам. Обґрунтовано і розроблено структурно-функціональну модель реабілітаційно-адаптаційного супроводу інвалідів по зору, визначено його принципи та напрямки. Впроваджено в практику вузівського навчання систему реабілітаційно-адаптаційного супроводу студентів-інвалідів по зору у ВНЗ.

Публікації автора:

1. Синьова Є.П., Гребенюк Т.М. Вивчення структури міжособистісних стосунків інвалідів по зору в умовах студентської групи // Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із особливими потребами. І Міжнародна науково-практична конференція. – К., 2000р. - С. 125-129.

2. Гребенюк Т.М. До питання про вивчення соціально-психологічної адаптації інвалідів по зору у ВУЗі // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю НПУ імені М. П. Драгоманова. - К., 2000р. - С. 211-214.

3. Гребенюк Т.М. Вивчення проблеми соціально-психологічної адаптації інвалідів по зору в студентських інтегрованих групах // Міжнародний семінар "Інформаційні технології у соціально-трудовій реабілітації інвалідів". - К., 2001. - С. 76-80.

4. Гребенюк Т.М. Методика дослідження соціально-психологічної адаптації інвалідів по зору до навчання у ВУЗі //Науково - звітня конференція НПУ імені М.П. Драгоманова. – К., 2001. - С. 141-144.

5. Гребенюк Т.М. Особливості та педагогічні шляхи забезпечення соціальної адаптації інвалідів по зору в інтегрованих студентських групах Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із особливими потребами. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. - К., 2001р. – С. 56 – 67.

6. Гребенюк Т.М. Дослідження особливостей соціальної адаптації інвалідів зору до навчання у ВНЗ // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. Науково-методичний збірник. – К.: Інститут спеціальної педагогіки АПН України, 2002. – Випуск 4. – С.85-89.

7. Гребенюк Т.М. Методичні засади дослідження соціально-психологічної адаптації інвалідів по зору до навчання у Вузі // „Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. - К., Університет „Україна”, 2003.- С.241-242.

8. Гребенюк Т.М. Вивчення впливу досвіду спілкування незрячих студентів зі зрячими на ефективність їх соціально-психологічної адаптації // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – Випуск 4 (28). - С. 28-33.

9. Гребенюк Т.М. Вивчення особливостей соціально-психологічної адаптації інвалідів по зору до навчання у ВУЗах // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. - Випуск 3. – С. 52-63.

10. Гребенюк Т.М. Дослідження особливостей спілкування незрячих студентів зі зрячими в умовах педагогічного вищого навчального закладу Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. - Випуск 6. – С.132-142.

11. Гребенюк Т.М. Міжособистісні стосунки студентів з вадами зору в колективах інтегрованого типу // Дефектологія. № 4. - К., 2005. – С. 27-29.