Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Театральне мистецтво


Корзова Лідія Юріївна. Соціально-політичний театр А.Б.Вальєхо в контексті театрального мистецтва Іспанії ХХ століття : Дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.02 / НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2005. — 168арк. — Бібліогр.: арк. 156-168.Анотація до роботи:

Корзова Л. Ю. Соціально-політичний театр А.Б. Вальєхо в контексті театрального мистецтва Іспанії ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 – театральне мистецтво. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Київ, 2005.

В дисертації розглядаються проблематика, художня стилістика та приклади сценічного втілення пєс А.Б.Вальєхо соціально-політичної спрямованості: “Історія одних сходів”, “У палаючій темряві”, “Сьогодні свято”, “Підвальне вікно”, “Сон розуму”.

У дисертації аналізується структура конфліктів, моделі драматичної дії, образи персонажів, проблема драматичного характеру, арсенал засобів театрально-драматургічної виразності у названих пєсах А.Б. Вальєхо; подається характеристика вистав за названими пєсами А.Б. Вальєхо, на яких дисертантка побувала сама; розглядається ряд театрознавчих матеріалів з іспанської преси, які дисертантка зібрала, працюючи у архівах.

Аналіз творів театру А.Б. Вальєхо проводиться на фоні театрального життя Іспанії ХХ століття.

Публікації автора:

  1. Корзова Л. “Метафорический” реализм в творчестве испанского драматурга Буэро Вальехо // Вестник МСУ (г. Харьков), серия «Искусствоведение». – 2000. – Т. 3, № 6. – С. 39-41.

  1. Корзова Л. Символіко-побутовий реалізм в театрі Антоніо Буеро Вальєхо // Вісник КНУКіМ: Збірник наукових праць. Серія: Мистецтвознавство. – Вип. 9. – К., 2003. – С. 66-71.

  2. Корзова Л. Соціальний театр Буеро Вальєхо // Питання культурології: збірник наукових статей. – 2003. – № 19. – С. 180-185.