Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Спис Ольга Анатоліївна. Соціально-політичні і соціокультурні імплікації пізнього протестантизму в процесі трансформації українського суспільства. : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Спис О. А. Соціально-політичні і соціокультурні імплікації пізнього протестантизму в процесі трансформації українського суспільства. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України (Відділення релігієзнавства). Київ, 2008.

Дисертацію присвячено дослідженню характеру, напрямів та динаміки змін пізнього протестантизму в процесі трансформації українського суспільства. Виснувано, що зміст еволюції пізнопротестантських спільнот в Україні останнього двадцятиріччя визначає їх послідовна інституалізація та десектанізація, а також уточнення й деталізація ними доктринального мінімуму, підвищення соціального статусу членів громад, дедалі активніша включеність у суспільно-політичні й соціально-економічні процеси та перетворення протестантизму на помітний фактор суспільно-релігійного життя країни.

У дисертації висвітлено еволюцію пізньопротестантських спільнот у структурі глобального соціально-політичного і соціокультурного розвитку сучасного світу, з’ясовано зміни в процесі внутрішньоінституційних трансформацій, а також досліджено специфіку адаптивної здатності пізнього протестантизму до нових соціальних, політичних і культурних реалій українського соціуму.

Публікації автора:

1. Спис О. Соціальна активність сучасних протестантських громад (на прикладі баптистських, п’ятидесятницьких, харизматичних церков) // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Філософія. Наук. зб. – Чернівці, 2003. – Вип. 163–164. – С. 63-65.

2. Спис О. Релігійно-суспільні та соціокультурні зміни в пізньопротестантських громадах (за результатами експертного опитування) // Українське релігієзнавство. – 2005. – № 2. – С. 86-95.

3. Спис О. Протестантські громади в процесі президентських виборів-2004 // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Філософія. Зб. наук. праць. – Чернівці, 2005. – Вип. 240-241.– С. 148-153.

4. Спис О. Релігійна освіта як фундаментальний принцип прав людини: аналіз позиції протестантських лідерів // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний зб. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – С. 475-481.

5. Спис О. Сучасний протестантизм на шляху інституалізаційного становлення: протиріччя, проблеми, виклики // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Філософія. Зб. наук. праць. – Чернівці, 2006. – Вип. 301-302. – С. 174-178.

6. Спис О. Соціально-економічний розвиток і еволюція пізньо- протестантських громад // Українське релігієзнавство. – 2006. – № 42. – С. 108-113.

7. Спис О. Соціально-психологічні і соціокультурні проблеми організації богословської освіти в сучасному українському протестантизмі // Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні: Зб. наук. матеріалів/ За заг. ред. В Андрущенка, В Бондаренка, М.Заковича та ін. – К., 2005. – С. 151-157.