Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Корецька Антоніна Іллівна. Соціально-освітні чинники формування духовності особистості в сучасному українському суспільстві: дисертація канд. філос. наук: 09.00.03 / АПН України; Інститут вищої освіти. - К., 2003.Анотація до роботи:

Корецька А. І. Соціально-освітні чинники формування духовності особистості в сучасному українському суспільстві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Інститут вищої освіти АПН України. – Київ, 2003.

Дисертацію присвячено комплексному аналізу соціально-освітніх чинників формування духовності особистості. Розглянуто соціально-філософський процес формування духовності в умовах соціальної трансформації на прикладі суспільства сучасної України. Цей аналіз базувався на розкритті основних засад та принципів формування духовності, якими є середовище, соціально-освітні цінності, культура, громадські організації, традиції, сім’я тощо. Духовність розглянуто як категорію людського буття, що виражає його здатність до творення культури та самотворення. Результати, отримані в ході дослідження, здійснюють певний внесок у розробку духовності як детермінанти розвитку самодостатньої цілісної особистості. Робота сприятиме збагаченню поглядів на піднесення національної самосвідомості, формування освітньої традиції, розвиток духовності особистості й суспільства.

Публікації автора:

Фахові видання:

 1. Корецька А. Духовність особи в умовах трансформації українського суспільства (Історико-теоретичний аспект) // Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – 2002. – № 4 (6). – С. 108 – 113.

 2. Корецька А. Соціальне середовище як об’єктивний чинник формування особистості в контексті державотворення // Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – 2003. – № 1 (7). – С. 66 –71.

 3. Корецька А. Духовність особи доби реформування // Нова парадигма: Альманах наукових праць. – Запоріжжя, 2003. – Вип. 31. – С. 115 –123.

Інші видання:

 1. Корецька А. Іван Стешенко. Учений, педагог, міністр (До 125-річчя з дня народження) // Освіта і управління. –1998. – Т. 2. Число 4. – С. 173 – 176.

 2. Корецька А. Стешенко і нова українська школа // Світло. – 2000. – № 4. – С. 66 – 68.

 3. Корецька А. Становлення освітньо-виховного ідеалу в педагогічній системі Івана Стешенка// Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи. Методологічний семінар.– К., 2000. – С. 331 – 335.

 4. Корецька А. Зв’язок питання інтелекту і реформи освіти //Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь. – К., 2000. – С. 764 – 765.

 5. Корецька А. Просвітництво в ідеях І. Стешенка // Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 3-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. – Ужгород, 2002. – С. 251.

 6. Корецька А. Реалізація молоді через освіту // Мова і культура: Наукове видання. – К., 2002. – Випуск 4. Том V.– С. 100 – 103.

 7. Корецька А. Духовне становлення особи в сім’ї // Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 4-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми науки та освіти”. – Ялта, 2003. – С. 211.

 8. Корецька А. Духовність – основа самовиразу // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Творчість у контексті розвитку людини”. – К., 2003. – С. 21 – 23.

Анотації