Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Сергійко Віра Федорівна. Соціально-етичне вчення християнства: тенденції розвитку, конфесійні особливості: дисертація канд. філос. наук: 09.00.11 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Сергійко Віра Федорівна. Соціально-етичне вчення християнства: тенденції розвитку, конфесійні особливості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної Академії наук України. Київ, 2003.

У дисертації досліджуються процес розвитку і конфесійні особливості соціально-етичного вчення християнства. Соціальне вчення католицизму у трьох його вимірах – теоретичному, історичному, практичному – аналізується в контексті його розвитку від теоцентризму до антропоцентризму. Розкривається зміст протестантської трудової етики, яка утвердила у суспільній практиці типово буржуазні норми і цінності, стала світським вираженням нового християнського символу віри, оформленням у релігійному обрамленні буржуазного політико-правового порядку. Доводиться, що соціальна концепція Російської православної церкви побудована на різкому протиставленні теоцентричної духовної традиції російського православ’я і європейського антропоцентричного гуманізму, слов’янсько-православної національно-культурної ідентичності і секуляризованої, уніфікованої, глобалізованої Європи, російського народного православ’я з державним статусом і міжнародних стандартів прав людини, європейської концепції свободи совісті.

Публікації автора:

  1. Віра Сергійко. Макс Вебер та його “протестантська етика”. // Людина і світ. – K., 1998. - № 7. – С. 33 - 34;

  2. Сергійко В. Протестантська етика Макса Вебера: витоки, обґрунтування. // Українське релігієзнавство. – К., 1999. - № 9. – С. 59 – 65.

  3. Сергійко В. Проблеми розвитку соціального вчення католицизму. // Українське релігієзнавство. - К., 1999. - № 10. – С. 58 - 63.

  4. Сергійко В. Ф. Православна етика в минулому і сьогодні // Мультиверсум. Філософський альманах.: Зб. наук. праць // – Вип. 9. – К., 1999. – С. 121 – 130.

  5. Віра Сергійко. Органічна концепція соціального життя // Людина і світ. – K., 2003. - № 2. – С. 19 – 24.

  6. Сергійко В. Духовність як проблема церкви і світу. // Християнство і духовність. // Міжнародна науково-практичних конференція “Християнство: історія і сучасність” – К., 1998. – С. 11 - 14;

  7. Сергійко В. Ф. Ісламський фундаменталізм – загроза міжнародному туризму. // Міжнародна науково-практична конференція “Туризм на порозі ХХІ століття: освіта, культура, екологія” – К., 1999. – С.38-40.

  8. Сергійко В. Ф. Протестантська етика та її вплив на становлення фахової культури суспільства (історико-філософський та соціальний аспекти). // Студентська науково-практична конференція “Професійна культура сучасного фахівця”. – К., 1999. – С.83 - 86.

  9. Сергійко В. Ф. Соціальна концепція католицької церкви. // Професорські читання “ХХІ століття і культура фахівця” у Київському університеті туризму, економіки і права – К., 2002. – С. 21 - 26.