Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Пасько Ярослав Ігорович. Соціальна держава: теоретичні імплікації та історичні версії.- : Дис... д-ра наук: 09.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Пасько Я. І. Соціальна держава: теоретичні імплікації та історичні версії.–Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03–соціальна філософія та філософія історії. –Київський національний університет імені Тараса Шевченка. –Київ, 2008.

Дисертація присвячена аналізу феномену соціальної держави. Фокусується увага на детермінантах її становлення і функціонування, соціально-філософську концептуалізацію та історичні версії. Осмислюються базові теоретичні підходи щодо держави соціальної справедливості, історію формування і розвитку цього феномену, підґрунтя та практичне значення цього владного інституту у Європі та Україні. Чільне місце відведено проблематиці комплексних прав особи і передусім соціальних прав. При цьому піддано аналізу потенціал адаптивності модерної соціальної держави до сучасних глобалізаційних викликів та її спроможність до модернізації. Реконструйовано зміст сучасного розуміння соціальної держави як важливого чинника демократії і свободи. Значна увага приділяється аналізу різних аспектів розвитку цього владного інституту з точки зору його укоріненості у соціально-культурних традиціях, сумісності з вимірами справедливості і ефективності. Відзначається, що попри різноманітні думки щодо зменшення ролі держави на сучасному етапі, її роль не тільки не послаблюється, але стає ще вагомішою. Вона все більше сприяє правовому розвитку, інноваціям, соціальній справедливості та солідарності. На підставі узагальнюючого огляду теоретичних підходів, становлення та еволюції соціальної держави встановлюється теоретична сутність та практичне значення цього інституту влади, який вдало поєднує виміри справедливості та ефективності, загального і приватного блага.