Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Астрофізика, радіоастрономія


Доровський Володимир Віталійович. Сонячні сплески та їхня тонка структура в декаметровому діапазоні довжин радіохвиль : Дис... канд. наук: 01.03.02 - 2008.Анотація до роботи:

Доровський В. В. Сонячні сплески та їхня тонка структура в декаметровому діапазоні довжин радіохвиль. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія. – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків, 2008.

Дисертацію присвячено дослідженню спорадичного радіовипромінювання Сонця у смузі частот 10 – 30 МГц з найкращим поєднанням великої ефективної площі антени та високої роздільної здатності за часом і частотою. Розроблено програмне забезпечення для обробки експериментальних даних. Вперше в декаметровому діапазоні частот зареєстровано сплески II типу та виявлено їхню тонку структуру у вигляді субсплесків, визначено їхні параметри. Вперше виявлено хвилеподібне коливання “хребта” сплеску II типа з “ялинковою” структурою. Виявлено тонку часову структуру сплесків III типу, про що раніше не повідомлялося. Проаналізовано параметри цієї структури, та показано, що вона є проявом властивостей джерела. Виявлено, що прямі та зворотні “дрейфуючі пари” суттєво відрізняються за залежністю швидкості частотного дрейфу від частоти. Вперше на частотах нижче 30 МГц зареєстровано сонячні S-сплески, та виконано статистичний аналіз їхніх параметрів. Виявлено нові властивості цих сплесків в декаметровому діапазоні.

У даній дисертаційній роботі представлені результати аналізу даних спостережень спорадичного радіовипромінювання Сонця, що були отримані на радіотелескопі УТР-2 за допомогою високоефективної апаратури реєстрації. Спостереження, проведені в 2001 – 2004 рр., дозволили заповнити брак експериментального матеріалу спостережень в діапазоні частот від 10 до 30 МГц та одержати нові дані про властивості спорадичного радіовипромінювання Сонця в декаметровому діапазоні довжин хвиль.

Основні результати дисертаційної роботи:

 1. Вперше в широкій смузі частот 10 – 30 МГц зареєстровано сплески II типу. Встановлено, що швидкість частотного дрейфу сплесків II типу в декаметровому діапазоні дорівнює 30 – 70 кГц/с, ширина смуги сплеску 3 – 5 МГц, час життя сплеску в зазначеному діапазоні - від 2 до 20 хвилин.

 2. Виявлено тонку часову структуру сплесків II типу у вигляді субсплесків тривалістю близько 1 с та швидкістю дрейфу – 0,8 – + 2,5 МГц/с.

 3. У сплесків II типу з «ялинковою» структурою виявлено хвилеподібне змінювання частоти «хребта» сплеску з періодом близько 4 хвилин та амплітудою 3 – 4 МГц, про що раніше не повідомлялося.

 4. Вперше виявлена тонка часова структура сплесків III типу у вигляді квазіперіодичної послідовності субсплесків. Встановлено, що тривалості субсплесків дорівнюють 1 – 2 с, а абсолютні швидкості дрейфу змінюються від 0,1 до 24 МГц/с. Зареєстровано субсплески як з негативним, так і з позитивним частотним дрейфом.

 5. Уперше проведено аналіз параметрів сонячних S-сплесків на частотах нижче 30 МГц. Встановлено, що швидкість частотного дрейфу в середньому пропорційна частоті випромінювання в степені 1,65. На підставі цього пропонується, що даний тип випромінювання пов'язаний з рухом джерела через симетричну спокійну корону.

 6. Виявлено істотні розбіжності між параметрами прямих та зворотних «дрейфуючих пар» у декаметровому діапазоні довжин хвиль. Середня абсолютна швидкість частотного дрейфу зворотних «дрейфуючих пар» дорівнювала 2 МГц/с, а прямих – 0,8 МГц/с. При цьому встановлено, що швидкість частотного дрейфу зворотних сплесків пропорційна частоті сплеску в ступені 6,2, а прямих сплесків – у ступені 2,7. Уперше виявлена тонка структура сплесків типу «дрейфуючі пари». Показано, що тонка структура в обох елементах пари є подібною.

Публікації автора:

 1. Мельник В. Н. Обнаружение солнечных всплесков II типа в декаметровом диапазоне длин волн / Мельник В. Н., Коноваленко А. А., Станиславский А. А., Рукер Х. О., Абранин Э. П., Доровский В. В., Захаренко В. В., Лисаченко В. Н., Буджада М. Я., Лекашо А., Зайцев В. В., Розолен М. Г. // Радиофизика и радиоастрономия. – 2004. – Т. 9, – №3. – С. 237–247.

 2. Мельник В. Н. Солнечные всплески типа «дрейфующие пары» в декаметровом диапазоне длин волн / Мельник В. Н., Коноваленко А. А., Доровский В. В., Абранин Э. П., Лисаченко В. Н., Рукер Х. О., Лекашо A // Радиофизика и радиоастрономия. - 2005. – Т. 10, – №3. – С. 231– 243.

 3. Mel'nik V. N. Sporadic solar radio emission at decameter wavelengths / Mel'nik V. N., Konovalenko A. A., Abranin E. P., Dorovskii V. V., Lisachenko V. N., Stanislavsky A. A., Rucker H. O., Lecacheux A. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies, Suppl. Ser. – 2005. – № 5,. –Р. 61–66.

 4. Mel’nik V. N. Observations of solar type II bursts at frequencies 10–30 MHz / Mel’nik V. N., Konovalenko A. A., Rucker H. O., Stanislavsky A. A., Abranin E. P., Lecacheux A., Mann G., Warmuth A., Zaitsev V. V., Boudjada M. Y., Dorovskii V. V., Zakharenko V. V., Lisachenko V. N., Rosolen C. // Solar Physics. – 2004. – Vol. 222, – №1. –P.151–166.

 5. Mel`nik V. N. Solar drift pairs in the decameter range / Mel`nik V. N., Konovalenko A. A., Dorovskyy V. V., Rucker H. O., Abranin E. P., Lisachenko V. N., Lecacheux A. // Solar Physics. – 2005. –Vol. 1, –P. 143–155.

 6. Mel’nik V. N. Solar sporadic radio emission in the decametre waveband. / Mel’nik V. N., Konovalenko A. A., Abranin E. P., Dorovskyy V. V., Stanislavsky A. A., Rucker H. O., Lecacheux A. // Astronomical and Astrophysical Transactions. – 2005. – Vol. 24, – № 5. – P. 1–11.

 7. Sidorchuk K. M. New methods and equipment of decametric Radio astronomy for continuum observation at the UTR2 radio telescope / Sidorchuk K. M., Konovalenko A. A., Rucker H. O., Lecacheux A., Denis L., Sidorchuk M. A., Rashkovsky S. L., Dorovskyy V. V. Zakharenko V. V. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies, Suppl. Ser. –2005. –№ 5. – Р. 57–60.

 8. Dorovskyy V. V. Observations of Solar S-bursts at the decameter wavelengths / Dorovskyy V. V., Mel’nik V. N., Konovalenko A. A., Rucker H. O., Abranin E. P., Lecacheux A. // Proc. 6th International Workshop PRE-VI –Vienna (Austria). –2006. –P. 383–390.

 9. Коноваленко А. А. Новые методы наблюдения спорадического радиоизлучения Солнца на ДКМ волнах / Коноваленко А. А., Мельник В. Н., Доровский В. В., Абранин Э. П., Захаренко В. В., Лисаченко В Н., Rucker H. O., Boudjada M. Y., Lecacheux A., Rosolen C. // Труды междунар. конф. "Активные процессы на Солнце и звездах", Санкт-Петербург. – 2002. – С. 261–264.

 10. Мельник В. Н. Некоторые особенности солнечных всплесков II типа в декаметровом диапазоне длин волн / Мельник В. Н., Коноваленко А. А., Станиславский А. А., Абранин Э. П., Доровский В. В., Захаренко В. В., Лисаченко В. Н., Rucker H. O., Boudjada M., Lecacheux A., Rosolen C. // Труды междунар. конф. «Актуальные проблемы физики солнечной и звездной активности». Н. Новгород. – 2003. – Т.2. – С.390–393.

 11. Mel’nik V. N. Sporadic Solar Radio Emission at Decameter Wavelengths / Mel’nik V. N., Konovalenko A. A., Rucker H. O., Abranin E. P., Dorovskyy V. V., Lecacheux A., Stanislavskyy A. A. // Proc. 6th International Workshop PRE-VI –Vienna (Austria). –2006. –P. 375–382.