Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Оптика, лазерна фізика


Вікторовська Юлія Юріївна. Сітки сингулярностей в оптичних полях : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2006. — 132арк. : іл. — Бібліогр.: арк. 122-132.Анотація до роботи:

Вікторовська Ю.Ю. Сітки сингулярностей в оптичних полях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.05 – „Оптика, лазерна фізика”. – Чернівецький національний університет, Чернівці, 2006.

Побудована система сингулярностей поля вектора Умова-Поінтінга для поля загального типу. Сформульовані топологічні закономірності для дефектів такого типу. Аналітично й експериментально встановлений взаємозв’язок: систем сингулярностей вектора Умова-Поінтінга з традиційними оптичними сингулярностями; між параметрами сіток особливих точок векторного поля та його традиційними усередненими характеристиками.

Експериментально досліджено наявність орбітального моменту імпульсу в області поля, що містить -точку. Отримані результати є теоретичною основою розробки оптичних пінцетів нового типу, що дозволяють контролювати та керувати параметрами технологічних процесів, які оперують з об’єктами мікронних і субмікронних розмірів, незалежно від оптичних характеристик мікрооб’єктів.

Публікації автора:

1. R.Brandel, A.Mokhun, I.Mokhun, Ju.Viktorovskaya. Fine structure of heterogeneous vector field and his space averaged polarization characteristics. // Opt. Appl. – 2006. – V. 36. – N1 P. 79-95

2. I. Mokhun, R.Brandel and Ju.Viktorovskaya. Angular momentum of electromagnetic field in areas of polarization singularities // UJPO. – 2006. – V.7. – N2. – P. 63-73.

3. I.Mokhun, A.Mokhun and Ju.Viktorovskaya. Singularities of the Poynting vector and the structure of optical fields // UJPO. – 2006. – V.7. – N3. – P. 129-141.

4. Р. Брандель, Ю. Вікторовська, А. Мохунь, І. Мохунь. Зв’язок тонкої структури неоднорідного векторного поля і його усереднених поляризаційних характеристик. // Наук. Вісник ЧНУ, Фізика, електроніка. – 2005. – вип. 261. – С. 49-56.

5. I. Mokhun, D. Byrkovets, A.Gogynets, Ju. Viktorovskaya. Computer simulation of the referenceless holography algorithm for transmitted data encryption and decryption.// Proc. SPIE. – 2002. – V. 4607. – P. 148-152.

6. A. Arkheluk, R. Brandel I. Mokhun, Ju. Viktorovskaya. Angular momentum of electromagnetic field in areas of optical singularities. // Proc SPIE. – 2004. – V. 5477. – P. 47-54.

7. I. Mokhun, A. Mokhun, Ju. Viktorovskaya, D. Cojoc, O. Angelsky, E. Di Fabrizio. Orbital angular momentum of inhomogeneous electromagnetic field produced by polarized optical beams. // Proc. SPIE. – 2004. – V. 5514. – P. 652-662.

8. I. Mokhun, A. Mokhun, Ju. Viktorovskaya, D. Cojoc, E. Di Fabrizio. Angular momentum of inhomogeneous polarized field.// Proc. SPIE. – 2005. – V. 5972. – P. 23-29.

9. R. Brandel, A. Mokhun, I. Mokhun, Ju. Viktorovskaya. Space averaged polarization characteristics of inhomogeneous vector field. // Proc. SPIE. – 2005. – V. 5972. – P. 38-45.

10. R. Brandel, A. Mokhun, I. Mokhun, Ju. Viktorovskaya, I. Kurchenko, I. Davidenko, I. Sidorchuk. Optical trapping and manipulation micro objects with different optical characteristics. // Proc. SPIE. – 2005. – V. 5972. – P. 46-50.

11. A. Mokhun, I. Mokhun, Ju. Viktorovskaya. . .// Proc. SPIE. – 2006. – V. 6254. – P. 64-72.

12. I. Mokhun, A. Mokhun, Ju. Viktorovskaya. . // Proc. SPIE. – 2006. – V. 6254. – P. 73-82.

13. I. Mokhun, A. Angelskaya, A. Mokhun, J. Viktorovskaya. .// Proc. SPIE. – 2006. – V. 6254. – P. 83-88.