Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Лазюк Сергій Станіславович. Сімейний побут в етносоціальному дискурсі : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2006. — 165арк. — Бібліогр.: арк. 153-165.Анотація до роботи:

Лазюк С.С. Сімейний побут в етносоціальному дискурсі. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Одеса, 2006

В дисертаційному дослідженні здійснюється соціально-філософський аналіз поняття “сімейний побут”, яке є проявом таких суспільних категорій, як “сім’я” і “побут”. Детально розглянуто ґенезу різних підходів до вивчення сім’ї як соціального феномену, що відбиті в зарубіжній соціально філософській та соціологічній думці. Також дано аналіз доробку вітчизняних дослідників родинних взаємин.

Заналізовано ознаки побуту як соціального явища та його місце й роль у функціонуванні соціуму. Детально досліджено саме поняття сімейного побуту як підґрунтя та середовища інтеріоризації особистості, залучення індивіда до етносоціального дискурсу, формування його картини світу і вибудови власного життєвого світу.

Публікації автора:

  1. Лазюк С.С. Западная традиция изучения семьи как социального феномена // Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2003. - №1 (11). – С. – 26-32.

  2. Лазюк С.С. Побут української сім’ї в системі культурної комунікації // Перспективи. – 2005. - №1 (29). – С. 132-137.

  3. Лазюк С.С. Побут сім’ї – механізм і рівні відношень у соціумі // Перспективи. – 2005. - №2 (30). – С. 138-144.