Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Шамсутдинова-Лебедюк Тетяна Назарівна. Сімейно-шлюбні відносини в ісламі: релігієзнавчий аспект : Дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / Національний ун-т "Острозька академія". — Острог, 2004. — 203арк. — Бібліогр.: арк. 184-203.Анотація до роботи:

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Сімейно-шлюбні відносини в ісламі: релігієзнавчий аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної Академії наук України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню сімейно-шлюбних відносин в ісламі і є комплексним дослідженням питань взаємостосунків чоловіка і жінки в побуті, сім'ї і суспільстві .

Розгляд сімейно-шлюбних відносин в ісламі, які знайшли відображення в священних книгах Корані і Сунні, а також тафсірах і шаріаті, однозначно свідчить, що ці відносини складають відносно цілісну і в той самий час гнучку модель, яка мала потенціал для збереження в різних географічних і часових умовах.

Основні положення, які визначають сімейно-шлюбні відносини в ісламі, були закладені ще в період становлення цієї світової релігії. На той час вони виявилися достатньо прогресивними в значенні гендерно-феміністичному. Сімейно-шлюбні відносини, врегульовані нормами шаріату стали одним із визначальних чинників функціонування мусульманської цивілізації. У нинішніх умовах глобалізації засади мусульманської родини, незважаючи на свій консерватизм, демонструють певні можливості для модернізації окремих правових норм. Проте в своїй основі вони залишаються незмінними, що є важливим чинником стабільності мусульманських суспільств.