Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Прокоп Ірина Антонівна. Шкільна політика в Галичині в контексті європейських освітніх реформ XIX століття: дисертація канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2003.Анотація до роботи:

Прокоп І.А. Шкільна політика в Галичині в контексті європейських освітніх реформ ХІХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, 2003.

Дисертація присвячена історико-педагогічному аналізу процесу розвитку школи, народної освіти і педагогічної думки в Галичині в контексті європейських освітніх реформ ХІХ століття.

У роботі проаналізовано соціально-політичні, економічні та культурологічні передумови становлення освітніх систем у розвинутих державах Західної Європи. На основі тогочасних нормативних документів стосовно реформування освіти відтворено динаміку розвитку початкової і середньої ланки вітчизняного та західноєвропейського шкільництва, виявлено особливості генезису змісту освіти, форм, принципів, методів і засобів навчання, розглянуто специфіку підготовки педагогічних кадрів. У дослідженні висвітлено розробку українськими та зарубіжними педагогами теоретичних засад організації навчального процесу в загальноосвітній школі.

Публікації автора:

1. Прокоп І.А. Інтеграція класичної і сучасної освіти у середніх навчальних закладах Східної Галичини та розвинутих країнах Західної Європи у другій половині ХІХ століття // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Вип.16. - Ч.2. - Львів, 2002. - С.187-194.

2. Прокоп І.А. Науково-методичні засади шкільного навчання у творчій спадщині зарубіжних і вітчизняних педагогів (ХІХ ст.) // Мандрівець. Видання Національного університету "Києво-Могилянська академія". - 2002. - № 2 (37). - С.53-57.

3. Прокоп І.А. Проблема підготовки педагогічних кадрів в учительських семінаріях Австрії, Німеччини та Англії ХІХ ст. // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. - 2000. - № 10. - С.72-77.

4. Прокоп І.А. Реформи початкової і середньої ланки шкільництва в Німеччині ХІХ ст.// Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім.В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. - 2000. - № 6. - С. 133-138.

5. Прокоп І.А. Становлення національної освіти в Англії ХІХ ст. // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. - 2000. - № 8. - С. 126-130.

6. Прокоп І.А. Тенденції становлення й розвитку навчальних закладів у підготовці вчителів у Східній Галичині та розвинутих державах Західної Європи // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. - 2001. - № 3. - С. 45-50.

7. Прокоп І.А. Традиції неперервної освіти вчителів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.128. Педагогіка та психологія. - Чернівці: Рута, 2001. - С.154-160.